Krvavý diktátor Vladimir Iljič Lenin

Vladimir Iljič Uljanov, později Vladimir Iljič Lenin, je bezpochyby klíčová postava světových dějin, díky které zemřelo mnoho lidí…

Lenin se narodil v dubnu roku 1870 v Simbirsku, zemřel 21. ledna 1924 ve městě Gorki. V Leninově žilách kolovala ruská, mongolská, švédská a židovská krev. To bylo ale po celá léta přísně tajeno. Lenin byl dobře vychovaný a vzdělaný, pocházel z pobožné rodiny. Jeho otec zemřel, když mu bylo 16 let. Rok potom, byl jeho starší brat Alexandr zatčen v Petrohradě a obviněn z účasti plánování atentátu proti carské rodině. Vzhledem k okolnostem, byl Alexandr odsouzen k smrti a 8. května 1887 byl popraven, plus ještě dalších pět lidí, kterým byla prokázána spoluúčast na spiknutí. Tato událost mladého Vladimíra velmi zasáhla a okamžitě se stal revolucionářem. Možná by ani nikdy nikdo neslyšel jeho jméno, kdyby nedošlo k této rodinné tragédii. Lenin měl velkou vnitřní sílu ve svou věc, až fanatickou. Věřil v možnost změnit svou zemi a její režim. Propagoval marxistickou utopii a v roce 1915 založil Svaz boje za osvobození dělnické třídy. Díky svým revolučním aktivitám byl vězněn a poslán na tři roky na Sibiř. Na Sibiři se Vladimír seznámil s militantní socialistkou Naděždou Konstatinovnou Krupskou, se kterou se v roce 1898 oženil. V manželství měl Lenin dlouholetou milenku, což mu jeho manželka musela trpět. Lenin totiž často s oblibou ponižoval nejen muže, ale i ženy.
V roce 1900 odjel Lenin do exilu. Jeho exil trval celkem 17 let (1917). V exilu si dal jméno Lenin. Pobýval ve Švýcarsku, Finsku, dokonce byl i v Praze (1912). Když byl Lenin ve Švýcarsku, tak v Rusku byla v Rusku Únorová revoluce (7. listopadu 1917), kdy byl svržen car Mikuláš II. To, že nebyl u toho, bylo pro Lenina největší životní ponížení.

Vladimir Iljič Lenin
Vladimir Iljič Lenin

Leninova diktatura

Německo pomáhalo Leninovi dostat se k moci v Rusku. Bylo to právě Německo, kdo zorganizoval návrat Lenina do Ruska. Po příjezdu do Petrhradu byl Lenin příjemně překvapen. Nejen, že neměl žádné problémy s policií, ale čekalo tam na něj tisíce dělníků a rolníků. Lenin okamžitě začal zvěstovat světovou socialistickou revoluci. Prozatimní vláda vyhlásila svobodu tisku, což bylo pro bolševiky víc než dobré. Lenin nechal tisknout propagační letáky a noviny (Pravda…), což financovalo Německo. Zahájení revoluce financovala německá vláda, bolševikům dala několik milionů německých marek. Na to je hned několik dokumentů, jako důkaz této spolupráce. V říjnu 1917 vypuklo v Petrohradě povstání  (Velká říjnová socialistická revoluce), Lenin nařídil zaútočit na Zimní palác, kde sídlila prozatimní vláda. Žádný autentický záběr z tohoto útoku ale neexistuje. Útok se rozhodně nestal (dle zúčastněných), jak ho sovětská propaganda celá léta líčila. Když se rudá garda objevija ve dvoře paláce, tak stráž paláce okamžitě uprchla. Takže k žádnému boji nedošlo, jen prozatimní vláda abdikovala. Vzhledem k okolnostem se dá říct, že ruská demokracie vydržela pouze jeden den. Díky svržené prozatimní vládě se Lenin protlačil do první dělnicko-rolnické vlády. Při demokratických volbách ale získala bolševická strana pouze 168 míst  v Parlamentu (Duma), ze 703 míst. A to bylo žalostně málo. Dne 18.ledna 1918 se měla sejít Duma, ale Lenin vydal rozkaz k násilnému obsazení Taurického paláce. A to bylo velmi klíčové! Kdyby Lenin nebyl tak „odvážný“, tak by Sovětský svaz s největší pravděpodobností nikdy neexistoval. A dá se říct, že tímto počinem vlastně vznikla sovětská diktatura, za kterou stojí tolik perzekuce a miliony zmařených životů.

Lenin – masový vrah

Aby se Lenin udržel u moci, tak začal vytvářet rudý teror. Lenin si vytváří vlastní armádu, která terorizuje zemi – šikanuje, krade, vraždí… Jde o to, terorizovat lidi a vyhlazovat rolnickou vrstvu (a konfikovat majetek rolníků). Výsledkem tohoto bolševického řádění byla skutečnost, že 30 milionů Rusů žilo v podmínkách hladomoru, kdy docházelo dokonce i ke kanibalismu. Z vyhladovění rolníků měl Lenin obrovskou radost. Spacifikoval oblasti, kde byla jeho opozice, plus srazil na kolena Pravoslavnou církev. Lenin doslova napsal: „Čím více věřích rozdrtíme, tím lépe pro nás.“. Následně docházelo ke konfiskaci církevního majektu, zatíkání a popravování kněžích. V březnu roku 1919 vydává Lenin výnos, který nařizuje zřizování koncentračních táborů a táborů nucených prací, pro každou oblast jeden. Tento výnos podepsal i náčelník politické policie. Výnos je dnes archivován ve sklepním archivu v Moskvě. Zde je více než 35 000 dokumentů podepsaných Leninem.

Leninův konec

Na konci svého života byl Lenin izolován od světa. Měl zakázané návštěvy, navštívit ho mohla pouze jeho rodina. To nařídil další komunistický zločinec – Stalin. Tělo Lenina bylo posmrtně balzamováno a modlářsky propagováno masám. Je snad možné, že Lenin před smrtí měl pochybnosti o správnosti cesty, kterou Rusko nastoupilo? Měl výčitky svědomí, projevil sebemenší lítost nad těmi, které nechal deporotovat, popravit, uvrhnout do koncenračního tábora? Těžko říct…

Závěrem…

Nejen, že Lenin byl 1. Předseda Rady lidových komisařů, Lenina lze považovat za jednoho z největších masových vrahů v dějinách lidstva. Lenin byl otcem komuniské genocidy. Jeho pokračovatel byl Stalin…

Mnoho lidí proklíná nacismus – Hitlera. Ale otázkou je, kdo byl horší diktátor? Hitler, Lenin nebo Stalin?  Je to asi věc názoru, ale skutečnost je taková, že Hitler, po vzoru Stalina, likvidoval své protivníky i spolupracovníky. Skutečnost je taková, že po vpádu německých vojsk do Ruska, ruský lid nacisty zpočátku vítal. Doufal totiž, je nacisté osvobodí od Stalinova teroru…

Nevolte komunisty – Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM). Chcete opět zabíjení lidí? Vždyť program KSČM vychází z marxistické teorie, kterou propagoval Lenin…

Hovořme hlasitěji o zločinech komunismu! Zde na Czblogu tak činím.

Související články:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *