Jan Fischer nesmí být prezident ČR! Jde o bývalého člena zločinné organizace!

Jan Fischer (nar. 1951) je bývalý předseda Českého statistického úřadu, předseda překlenovací Vlády ČR (2009–2010). V sočasnosti je Fischer viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj sídlící v Londýně a kandidát na prezidenta republiky.
Fischer byl za minulého režimu členem Komunistické strany Československa (KSČ). V této zločinné organizaci působil v letech 1980 – 1989. Zákon č. 198/1993 Sb. ze dne 9. července 1993 (celé znění tohoto zákona zde) říká, že KSČ byla zločinná a zavrženíhodná organizace. V tomto zákoně je uvedeno, že komunistický režim (a ti, kteří ho aktivně prosazovali) systematicky a trvale porušoval lidská práva, popravoval, vraždil a žalářoval lidi ve věznicích a táborech nucených prací, zbavoval lidi svévolně majetku, atd.  Komunistický režim logicky prosazoval ten, kdo byl členem KSČ. Jan Fischer byl členem zločinné KSČ, to potvrdil i on sám. Jan Fischer tedy prosazoval zločinný komunistý režim, který vraždil lidi, perzekuoval… A to je neskutečný hnus! Takový člověk nesmí být prezidetem České republiky. Byla by to velká ostuda!

Volba prezidenta České republiky bude v lednu 2013. Volit budou přímo občané, což je dobré. Ten, kdo bude volit Fischera, bude volit zločince, to plyne z výše uvedeného. Kdo by chtěl za prezidenta zločince? Já tedy ne! Prezident musí být osobnost, která má prezentovat Česko v zahraničí. To by podle mého názoru splňovala Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny, ale ta kandidaturu odmítla.

Nevolte člověka, který prosazoval šikanu a vraždění nevinných lidí! 

Jan Fischer
Jan Fischer

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *