Soudružky z KSČM obhajují komunistickou zločinnost

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) je plná soudruhů a soudružek, kteří v současnosti obhajují zločinný komunistický režim (socialismus), který byl v Československu před listopadem 1989. Mnozí též schvalují ostatní komunistické režimy, např. sovětský komunistický režim, který si vyžádal miliony lidských obětí. Čímž obhajují komunistickou genocidu. Bodejť by ne, když KSČM převzala veškerou členskou základnu zločinecké Komunistické strany Československa (KSČ). Současní komunisté se hlásí k odkazu KSČ. Například komunistická poslankyně Marta Semelová tvrdí, že Únor 1948 a následující období 40 let, nebylo zločinným režimem. To řekla dokonce v Poslanecké sněmovně, video zde. Soudružka Semelová lže. Zažil jsem tu dobu, vím jak to bylo. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němuč. 198/1993 Sb. hovoří jasně…

Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali,

a) upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým,

b) systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů,

c) porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon,

d) používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména:

popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám,

zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,

znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání,

zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,

Pokud se podíváme na nejvyššího Vůdce KSČM, tak je velmi odporné, že předseda KSČM Vojtěch Filip obdivuje zakladatele komunistické zločinnosti Vladimira Iljiče Lenina. Filip tvrdí, že Lenin byl prodchnut humanismem, video zde. Pro Filipa je humanismus: zabíjení nevinných lidí, genocida, popravování politických vězňů, zakládání a provozování koncentračních táborů, mučení lidí, účelové hladovění lidí…

Komunistická ideologie je prý v pořádku, to lidé…

Soudruzi a soudružky z KSČM často říkají: Komunistická idelogie je v pořádku, to lidé… Konkrétně místopředsedkyně KSČM soudružka Miloslava Vostrá říká: „Ti mrtví, to neudělala ideologie, ale lidé…“. Poslankyně soudružka Kateřina Konečná říká: “Žádná ideologie nikdy nikoho nezabila. Vždycky to byli lidé…”

Nahlásit nefunkční video

To ale taky můžeme říct, že nacistická ideologie (německý národní socialismus) je v pořádku, a že ani ten nikoho nezabil, že za všechno může nacistický diktátor Adolf Hitler. Tak to samozřejmě není… Samotné zbraně lidi také nezabíjejí, ale je to prostředek k zabíjení. Stejně tak samotná ideologie fyzicky nezabíjí, ale je to prostředek k zabíjení a další zločinnosti.

Proč soudružky Konečná a Vostrá neříkají, že za komunistickými režimy (Sovětský svaz, Čína, KLDR…) stojí miliony mrtvých lidí? Proč neříkají, že největší masoví vrazi v dějinách lidstva jsou komunisté? Konkrétně: Mao Ce-Tung (Čína, počet usmrcených lidí 77 692 000), Josif Vissarionovič Stalin (SSSR, Počet usmrcených lidí 42 672 000), Vladimír Iljič Lenin (SSSR, počet usmrcených lidí 4 017 000), Kim Ir-sen (KLDR). Proč soudružky neříkají, že současné komunistické režimy jsou bez vyjímky zločinné? – Čína, KLDR… A proč soudružky neříkají, že vždy a všude komunistický režim lidi nutil lidi ke zločinnosti (psychologickým tlakem nebo násilím)? Příliš mnoho otázek, ovšem odpověď na tyto otázky je jediná a jasná – Současní komunisté jsou stejní jako v minulosti – tíhnou ke zločinnosti.

Komunistická demagogie a lež

Je velká demagogie (a nepravda) tvrdit, že komunistická ideologie nezabila žádného člověka! Proč byl (a je) tedy v komunistických režimech politický vězeň? Protože tento člověk nesouhlasil s politikou režimu, a za toto byl trestán (psychickým a fyzickým terorem, smrtí).

Demagogické by bylo tvrdit, že nacistická ideologie nemůže za ty miliony šikanovaných a mrtvých, za ty masové vraždy. Fakta jsou taková, že komunistická i nacistická ideologie, jsou zločinné ideologie, které jsou plně odpovědny za vykonané zločiny. Kdo za 2. světové války stavěl nacistické koncentráky? Fyzicky vězňové – Židi, Cikáni… Kdo zabíjel a spaloval vězně v koncentačním táboře Osvětim, a dalších koncentračních táborech? Fyzicky vězňové – Židi, Cikáni… Ovšem ve finále za vším hledejme konkrétní lidi (nacisty) plus nacistickou idelogii. Nacistická ideologie byla totalitní a zločinná ideologie, která k těmto hrozným činům nutila lidi dělat hrozné činy. A to buď psychickým nátlakem, nebo fyzickým násilím. Stejně  je tak u komunisticke ideologie.

Podívejme se ještě do jednoho současného komunistického režimu (socialismu)… Kdo v současnosti nutí v Korejské lidově demokratické republice (KLDR) matky zabíjet vlastní děti? Dozorci v koncentračních táborech – lidi. Je ale potřeba si položit otázku: Proč tak činí? Protože je k tomu nutí režim, který je zločinný, totalitní a smrtnosnosný.

Závěr

Pokud někdo říká, že komunistická ideologie nikoho nezabila, tak to je obhajování komunistické zločinnosti, obhajování komunistických zločinných režimů (socialismů), obhajování komunistického teroru, obhajování komunistických a masových vražd…

Pokud soudružka Vostrá říká (viz. video.): “Žádná ideologie nikdy nikoho nezabila. Vždycky to byli lidé…” Pak tedy obhajuje i nacistickou idelogii…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *