Přísahat? To nikdy!

Nedávno přísahal jeden člověk druhému: Přísahám ti na smrt mojich dětí. Ten druhý mu odvětil: Ty ale lžeš! Přísahám na smrt svých rodičů. Co vy na takovéto přísahy? Já nikdy nepřísahám a podobné přísahy považuji za odporné! Pokud někdo přísahá, tak v tom vidím vždy něco podezřelého. Jako by chtěl člověk akcentovat a zároveň ospravedlnit svou lež.

Člověk, který přísahá, vypadá před Bohem jako lhář. Bůh zná pravdu, takže ví, kdo lže a kdo říká pravdu.

Bible a přísaha

Jakub 5:
Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.

Slýchali jste také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat‘ a ‚Své sliby Hospodinu splň.‘ Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město toho velikého Krále. Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne‘ ne. Co je nad to, je od zlého.

Proto nikdy nepřísahejte!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *