Nesvalujme nic na Boha!

Jak jednoduché je vlastní nedostatky, chyby a viny svalit na druhého člověka, část lidí soustavně svaluje své viny na druhého lidi, zpravidla na lidi ze svého okolí. Někteří lidé (a není jich zrovna málo) svalují své vlastní chyby, nebo chyby druhých lidí, na Boha. Toto považuji za nepřípustné a ubohé.

Pokud se mi v životě přihodí něco špatného či zlého, tak rozhodně vinu nesvaluji na jiného člověka či dokonce na Boha, to je nesmysl. Především se zamyslím nad tím, zda to není má chyba, zda jsem něco já neudělal špatně. Je to otázka pochopení, pokud někdo nechápe, že Bůh existuje, tak následně nemůže také pochopit, že Bůh není odpovědný za chyby – hříchy lidí.

Neustále někde slyším „Kdyby existoval Bůh, tak by přeci nepřipustil tolik zla a utrpení, Bůh je přeci dobrý!“, „Ach Bože, jak jsi jen mohl dopustit znásilnění mé malé holčičiky“, „Bože, proč jsi mi vzal syna…!“ atd. . Ne, tak to není, nikdy nesvalujme vinu na Boha! Podívejme se do vlastních řad, do řad lidí, z velké části hřešících lidí. Považuji přinejmenším za ubohé, svalovat špatné a hříšné chování lidí na Boha. Bůh přeci za nic nemůže, to člověk! Ano, je to právě člověk, který se rozhodl špatně, který zvolil cestu hříchu a neposlušnosti. Bůh vždy nechá člověka rozhodnout, a to je na něm to dobré a krásné, tedy alespoň z mého pohledu a pohledu Bible.

Za hříchem stojí především ďábel

Značná část lidí si nechce připustit existenci Boha, jako stvořitele tohoto překrásného světa, Bůh je největší dobro, které lidi potkalo. Stejná či další část lidí si nechce připustit existenci ďábla, bohužel, taková jsou prostě fakta, ať se nám to líbí nebo ne. Ďábel existuje, to by měl každý člověk pochopit! S existencí  ďábla člověk nic nenadělá, jediné, co člověk může, je odmítat ho, pokud člověk ďábla poslouchá, tak hřeší, a to samozřejmě není dobré, to není dobré  pouze pro člověka, ale také pro Boha, Bůh z hříchu nemá vůbec radost, nicméně pokud člověk Boha poprosí o odpuštění hříchu, tak Bůh milostivě odpustí (vyznaný hřích již Bůh nikdy nepřipomíná, až tak je Bůh dobrý). Ďábel je velký lhář a nebezpečný „našeptávač“, který požaduje destrukci člověka, chce aby člověk skončil v pekle. Jak jsem již jednou psal ve svém článku o Bohu (totožně či odbobně, nechci to nyní zkoumat…) – nepovažujme ďábla za odporné monstrum, které je ošklivé, představujme si ďábla jako krásného stvoření, avšak velice nebezpečné a zákařné, protože jeho úmysly jsou maximálně odporné. Ďábel člověku záměrně lže, ďábel je největší lhář na světě, má z hříchů člověka radost, radost z toho, že se hřešící lidi často dostávají do pekla, ne do nebe. Neposlouchejte ďábla, zamyslete se nad svým jednáním, pravdu a argumenty hledejte v Bibli.

Člověk často nevidí své vlastní chyby či hříchy, mnohdy je na vině ďábel, který člověku napovídá nesmysly a lži,  proto odmítejte ďábla – myšlenky na hřích,  ďábel je obrovské zlo, Bible vám v tom pomůže. Lidi, zamyslete se sami nad sebou, nesvalujte všechno zlo, které je na tomto světě na Boha! On přeci není odpovědný za toto zlo, za to je plně odpovědný právě člověk…

Nesvalujme nic na Boha!

4 komentáře u “Nesvalujme nic na Boha!

 1. Trochu mi to připomíná mé studentské semináře o „schizofrenii“. Víte, tam se učí o tom, že jeden člověk si (citováno s nadhledem) dopoledne myslí ono a odpoledne něco úplně jiného, zpravidla až opačného. Tento projev, vlastnost je definován jako nemoc.

  Pro méně vzdělané lidi, ty obyčejné, jako jsem třeba já, je srozumitelnější přirovnání o „máslu na hlavě“, „zametání před vlastním prahem“, „kázání vody a pití vína“ a podobné přívlastkové citace.

  Abych konečně odkryl karty a poukázal, co chci říci autorovi. Použiji jeho citace:
  …“Lidi, zamyslete se sami nad sebou, nesvalujte všechno zlo, které je na tomto světě na tu Amway! Ona přeci není odpovědná za toto zlo, za to je plně odpovědný právě každý konkrétní člověk … “ 🙂 KONEC CITÁTU.

  Ďábel, stejně jako bůh, skutečně za nic nemohou. Nevím sice, jestli tyto entity existují, ale jedno vím určitě. Existují lidé, a ti se chovají buď božsky, nebo ďábelsky. A obojí chování je plně v jejich moci. V moci lidí. My se rozhodujeme, my máme postoj, my děláme to, co děláme.

  Tvrdíte, že Ďábel lidem LŽE. Co je to lež? Je lež každé slovo, myšlenka, která není pravdou? Je to postoj, názor, představa, která není pravdivá? Ano, nebo Ne? Máte odvahu přiznat, potvrdit, podepsat, že vše, co jste vyplodil na tomto blogu ve svých článcích, je PRAVDA? Je to skutečně pravda? Máte pro to veškeré podklady, že je to pravda? Pokud nemáte, co když to pravda není? Pokud to pravda není, co když je to lež? Pokud je to lež, LŽETE? Pokud lžete, jse jako ďábel? No není to legrace? Ať žije blogování, svět, kde je možné ÚPLNĚ VŠECHNO a dokonce bez následků 🙂

  To zase bude v komentáři živo. Už se těším na ta moudra.

 2. Zajímavé…nesvalujte nic na Boha.Tvrdíte přece, že na počátku vše stvořil bůh a bylo to dokonalé.Například anděly.Jak tedy vysvětlíte, že dokonalé stvoření údajně hned druhé po bohu se stalo ďáblem.Když tedy bůh stvořil vše, stvořil i zlo.Ale jaksi za vše mohou jen lidé.To mě připomíná jednání našich politiků – rokradli a rozvrátili stát,ale následky neseme jen mi obyčejní.

 3. To ten bůh asi není tak dokonalý, a nebo je slabší než Satan?? Proč teda nic s tím zlem neudělá?? Haló, pánbíčkááři

 4. Berte zem jako výcvikový tábor…Ježíš je vzor harmonie cíl dokonalosti a poznání …to ,,peklo“ mnohokrát citované je tento,, reálný život a ,,ďábel“ jsou jen programy či disharmonické energie nahromaděné xxxx životy prožitými ať již na zemi či jinde. Prostě se učte bezpodmínečné lásce, pomáhejte, odpouštějte a přestaňte dogmaticky luštit ,,svaté písmo“
  podle R. Detzlera SRT
  „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.” Jan 16:33. Pokud je pravdou, že Ježíš přemohl svět, a já jsem přesvědčený, že ano, potom to můžeme dokázat i my. Co však znamená přemoci svět? Znamená to přenést se přes všechny výzvy a všechna protivenství. Znamená to okamžitě, nebo alespoň tak rychle, jak je jen možné, pouštět všechny negativní myšlenky a emoce, odpouštět lidem i situacím. Pokud něco zůstane neodpuštěno, stává se to poutem, který nás uzavírá v minulosti a omezuje naši přítomnost i budoucnost. Často se ptám lidí, jestli si myslí, že Ježíš odpustil těm, kteří ho ukřižovali, a většina odpoví, že ano.

  „Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.” Matt. 5:43-45. Ježíšova slova z kříže zněla: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.” Lukáš 23:34

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *