Dohoda o provedení práce nebo Dohoda o pracovní činnosti?

Dohoda o provedení práce je pracovněprávním vztahem, je to dohoda uzavíraná mezi zaměstnavatelem se zaměstnancem (fyzickou osobou – pouze jednotlivým pracovníkem, ne skupinu pracovníků) k provedení konkrétní práce, zpravidla jednorázové. Dohoda o provedení práce může být provedena pouze písemně, jinak je neplatná. Před rokem 2011, mohla být tato dohoda i ústní, toto již ale neplatí. V této dohodě musí být uveden – zmíněn pracovní úkol, který zaměstnanec odvede. Velkou předností této dohody je to, že zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní ani sociální pojištění (nezávisle na částce), platí se pouze daň. Další výhodou je to, že těchto dohod může být i víc (u víc zaměstnavatelů), nicméně zaměstnanec může odpracovat pouze 150 hodin ročně za celý kalendářní rok (u všech Dohod o provedení práce, ne za každou jednotlivě). Toto platí i v roce 2011. U Dohody o provedení práce zaměstnavatel Potvrzení o zaměstnání (zápočťák) nevydává, zaměstnanci nepřísluší ani odstupné. Tato dohoda je uzavírána zejména na krátkodobé brigády studentů, důchodců atp.

Dohoda o pracovní činnosti je pracovněprávním vztahem, je to dohoda uzavíraná mezi zaměstnavatelem se zaměstnancem na opakovanou práci, což je rozdíl od Dohody o provedení práce, která je zpravidla jednorázová. Musí být uzavřena výhradně písemně (jednu dohodu obdrží zaměstnanec a druhou zaměstnavatel), může být sjednána na dobu neurčitou i na dobu určitou. V této dohodě musí být uveden druh sjednané práce, pracovní doba (maximálně polovina stanovené týdenní pracovní doby), a zda se dohoda uzavírá na dobu neurčitou nebo určitou.

Oproti Dohodě o provedení práce je zde relevantní nevýhoda – zaměstnanec i zaměstnavatel musejí platit zdravotní i sociální pojištění (a samozřejmě i daň), stejně jako u hlavního pracovního poměru. Je zde však vyjímka, pokud je hrubý příjem do 2000 Kč měsíčně, tak se zdravotní ani sociální pojištění platit nemusí, avšak pouze pokud má zaměstnanec ještě další příjem nebo podniká (je pojištěn jinde). U Dohody o pracovní činnosti zaměstnavatel Potvrzení o zaměstnání (zápočťák) nevydává, zaměstnanci nepřísluší ani odstupné, totožně jako u Dohody o provedení práce. Tato dohoda je uzavírána zejména jako vedlejší pracovní poměr zaměstnanců.

Je výhodnější Dohoda o provedení práce nebo Dohoda o pracovní činnosti?

Takto obecně nedokážu říct co je výhodnější, zda Dohoda o provedení práce nebo Dohoda o pracovní činnosti? Rozhodně je to individuální, zvažte sami, co je pro vás výhodnější, podmínky obou dohod jsem vám popsal. Také samozřejmě záleží, zda jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec.

Jaké vy máte zkušenosti s Dohodou o provedení práce nebo Dohodou o pracovní činnosti?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *