Banka musí převést peníze do následujícího dne!

Banka musí převést peníze do následujícího dne!Banka musí převést peněžní prostředky klienta do konce následujícího dne ode dne okamžiku přijetí příkazu (v rámci ČR). Toto bankám ukládá Zákon o platebním styku. Takže když dáte bance například příkaz k úhradě v 9:00, tak musí banka převést peníze druhý den, k připsání peněz na účet muže dojít i ve večerních hodinách. Pokud se převádí peníze v rámci stejné banky, tak je banka povinna poslat peníze ještě tentýž den!  Před lety byla situace jiná, banka držela peníze několik dnů. K připsání na účet docházelo 3-4 den od podání příkazu. Ty doby jsou už naštěstí pryč 🙂

Zákon o platebním styku

§ 8 Lhůty provádění převodů (ostavec 2):
(2) Provádí-li převádějící instituce příkazce převody na území České republiky v české měně
a) mezi různými převádějícími institucemi, je povinna zajistit připsání částky převodu ve prospěch účtu převádějící instituce příjemce a předat jí podklady nutné k poskytnutí částky převodu příjemci nejpozději následující bankovní pracovní den po dni účinnosti příkazu k převodu, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší,
b) v rámci téže převádějící instituce, je povinna poskytnout částku převodu příjemci v den, kdy nastala účinnost příkazu k převodu, nebo následující bankovní pracovní den, není-li den účinnosti příkazu k převodu bankovním pracovním dnem.

Pokud tak vaše banka nečiní, tak podejte stížnost vedoucímu pobočky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *