V knize, CO MÁME VĚDĚT O SEKTÁCH, od autorky Barbara Büchner, lze najít jednoduchý a výstižný test o tom, JAK POZNÁŠ AUTORITÁŘSKOU SEKTU.

Tuto knihu bych všem velmi rád doporučil. Nemusí se týkat samozřejmě amway či jim podobných. Nicméně po jejím přečtení zjistíme jak fungují sekty a různé autoritářské světonázorové skupiny a při porovnání si jejího obsahu s vyjadřováním a vystupováním jednotlivých organizací amway či jenom některých jejich členů si jistě mnozí rozmyslí, jestli vstoupit a nebo třeba za včasu odejít.

Jistě nikdo nechce aby se jeho příbuzní, přátelé či děti stali závislími na nějaké takové nebo podobné autoritářské skupině..

A nyní k testu..

Opět se pokusím pro lepší orientaci co nejstručněji přirovnat otázky k chování a vystupování většiny aktivních distributorů amway..

1. Má skupina vedoucího, vedoucí nebo kolektivní vedení, které je považováno za neomylnou autoritu?

Tohle je u amway zcela prokazatelné.. Amway má organický systém hierarchie s několika charismatickými vůdci v čele.. Např. Dexter Yager, Bill Britt, Blanchardovi, Meerkatzovi, Hassmanovi, Dzirasovi, Bendovi, Čížek ap.

2. O jejím učení se nesmí ani v maličkostech pochybovat?

Toto je velmi patrné při jakémkoliv rozhovoru s distributorem na téma amway.. Ten kdo zástává jiný názor, než je produkován na seminářích, mítincích, v organizacích amway, tak ten je pro distributory zlo.. Zde je to patrné z toho, že distributoři nenávidí Admina.

Možná by stálo za to zmínit, že i na internetových diskuzích to lze snadno vyvodit z naučených demagogických odpovědí např. ACZ, Lubo Pářa ap.

3. Považují tvůj život před vstupem do kultu za zcela neúspěšný, i když ty sám máš pocit, že probíhal docela dobře?

Tohle je velmi zřetelné z přesvědčovacích monologů jednotlivých distributorů amway.. Vždycky zkusí dříve nebo později tento jednoduchý trik..

4. Jsou členové vyzíváni, aby veškerý majetek věnovali skupině? Vybírá kult za semináře, kurzy, dílny apod. neůměrné poplatky?

Ano, vezměme si kolik stojí např. semináře. Měsíční 300 Kč, čtvrtletní 750 Kč, FEC: 1700 – 2400 kč. Program pravidelných nahrávek 360,- Pravidelná literatura atd. Vždyť Seminář „amway“, má přednost i před svatbou. Většina Emwejáků investuje do těchto pomůcek a seminářů nemalé peníze, na čemž vydělávají především organizátoři seminářů, mítinků a prodejci těchto pomůcek.

Sekta
Co máme vědět o sektách

5. Jsou příslušníci kultu zcela izolováni od okolního světa?

Díky tomu, že mají Amwayáci za úkol oslovovat (verbovat) všechny ZNÁMÉ i NEZNÁMÉ lidi (příbuzné, spolužáky, pošťačku, lidi z dopravních prostředků…), tak často přicházejí o nejbližší okolí – každý se jim raději vyhne. Video v tomto článku je opravdu výstižné – http://czblog.cz/vyznacuji-se-amwayaci-vlezlosti/

6. Dbá sekta na to, aby se její členové odlišovali od ostatního ,,zlého světa“? Existují např. předpisy, týkající se úpravy účesu, oblečení, ozdob? Vyžaduje se nošení určitých poznávacích znamení (např. jehlic nebo přívěsků)? Hovoří členové skupiny mezi sebou jazykem, který je ostatním lidem nesrozumitelný? Musíš se naučit mnoha novým slovům a pojmům, aby ses mohl ve skupině zapojit do hovoru?

Na semináře a školení se distributoři dostavují oblečení v sakách, oblecích a v nejrůznějších kostýmcích doplněných o ozdoby připomínajíci diamanty, což je v podstatě asi největší symbol tohoto spolku.. Diamanty samozřejmě nechybějí u nikoho doma. Při návštěvě takového bytu na vás nauka amway srší z každého rohu.. Na společných víkendových akcích samozřejmě také nechybí jednotný úbor..

Člověk neznalý jejich učení a slangu se opravdu může jen těžko zapojit do hovoru o tomto byznysu.. Distributoři mluví a uvažují opravdu jen tak jak jsou učeni ze seminářů, školení, literatury a CD.. Každý pokus o argumentaci jiného druhu je tedy předem odsouzen k nezdaru..

7. Říkají ti, že zatím nemůžeš všechno chápat, že musíš nejprve dosáhnout ,,vyššího stupně poznání“? Mnohé organizace udržují své skutečné učení v tajnosti, takže se noví členové teprve při zasvěcení dozvídají, do čeho se vlastně pustili – a to už bývá zpravidla pozdě..

Ano, každý distributor se vám při rozhovoru, snaží vnutit myšlenku, že neznáte Marketingový plán,  že se to musí pochopit a potom, že zjistíme, jak je to všechno užasné, krásné a nejdokonalejší..

8. Rozlišuje skupina lidi na přátele a nepřátele? Jsou osoby žijící mimo sektu považováni za morálně zpustlé, duševně zaostalé, primitivní, neosvícené, neschopné vyššího poznání?

Velmi oblíbené argumenty snad u všech aktivních distributorů.. Člověka žijícího mimo jejich „byznys“, považují za morálně zpustlého, duševně zaostalého, primitivního… přesně tak, jak se hovoří v otázce..

9. Vyhrožují ti, že to pro tebe bude mít ošklivé následky, jestli do skupiny nevstoupíš, nebo z ní naopak vystoupíš? Pochybovači a kritici autoritářských skupin bývají často vystavováni silnému tlaku. Kdo sektu opustí, slyší, že musí počítat se strašnými tresty. Odpadlíci bývají pronásledování tak tvrdě, že to někdy hraničí s psychickým terorem apod.

V některých případech se tak může skutečně dít.. Bývalí distributoři, kteří mají s amway špatné zkušenosti a kteří to nechtějí zvěřejnit (např. že se bojí), jsou jistým způsobem napadáni ze strany vyškolených obhájců tohoto systému..

Kolik je odpovědí kladných, čtenáři? Málo nebo dokonce žádné!  Odpovědi na uvedené otázky, mohou svědčit o tom, že se může jednat o autoritářskou sektu. A jak to tak vypadá, tak tou amwey bezesporu je..

V tomto článku jsou uvedeny subjektivní názory autora článku.