Zrušit KSČM?

Zákon 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích § 4 říká:
Vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí,
a) které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu,
b) které nemají demokratické stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány,
c) které směřují k uchopení a držení moci zamezujícímu druhým stranám a hnutím ucházet se ústavními prostředky o moc nebo které směřují k potlačení rovnoprávnosti občanů,
d) jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobodu občanů.

Existují body, proč by měla Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) zrušena:

0. Ve stanovách strany KSČM se jasně píše, že program KSČM vychází z marxistické teorie, tedy z teorie nedemokratického a násilného převzetí moci.
1. Na konferenci OV KSČM Praha-východ (duben 2008) adoroval (vyvyšoval, uctíval) Miroslav Bělohlávek Marxe, Lenina, Stalina i Gottwalda.
2. Miroslav Bělohlávek tam žádal obnovu marxisticko-lenin. charakteru KSČM.
3. Milan Havlíček tam žádal „nezbytnost obrany výdobytků revoluce na základě Marxových a Stalinových tezí.
4. V únoru 2007 Vojtěch Filip v projevu na ÚV vyzval k tomu, aby se strana postavila do čela revolučních procesů.
5. Místopředseda Pražské rady KSČM Josef Gottwald prohlásil, že úkolem KSČM je vytvořit podmínky pro systémovou a revoluční změnu společnosti.
6. Poslanec Stanislav Gospič rozebíral možnosti nelegálních metod pro realizaci komunistického programu.
7. Člen ÚV Milana Špáse v Haló novinách prohlásil, že komunisté nejsou nebezpeční tím, že se nevzdali marxistických zásad, ale tím, že je chtějí uskutečňovat.
8. Jaroslav Kojzar v Haló novinách tvrdí, že Lenin, který prosazoval násilné převzetí moci, byl velkým myslitelem.
9. Vojtěch Filip v květnu 2008 na serveru iDnes pronesl výroky, které jsou přímou podporou násilných metod jako prostředku k dosažení politických cílů.
10. Stanovy KSČM uvádějí: Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřeného dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novými myšlenkám a poznatky.
11. KSČM neodmítá násilí KSČ z doby Klementa Gottwalda, což je v demokratické politice nepřípustné!!
12. Komunistický list Dialog adoruje Stalina a vyzývá k bojové revoluci.
13. Vrcholní funkcionáři KSČM kritizují v Dialogu reformní snahy v KSČM.
14. Členská schůze OV KSČM Praha1 se dovolávala úspěchů KSČ.
15. Dokument VI. sjezdu KSČM se odvolával k Leninovi a tezím o převzetí moci.
16. Vedoucí mezinárodních styků ÚV KSČM Hasan Charfo v roce 2006 tvrdil, že „.. Marxismus však nikdy ani nepodceňoval úlohu násilí, chápe, že na násilí vykořisťovatelů mají a musí utlačovaní odpovídat násilím sebeobrany“.
17. Jiří Horák pronesl věty o „odnětí panství vykořisťovatelů násilím“.
18. KSČM spolupracuje s komunistickými stranami ze zemí, které používají revoluční násilí (Kuba, Bělorusko).
19. Výkonný výbor ÚV KSČM vydal vloni stanovisko k 90. výročí VŘSR , v němž adoruje leninské násilí jako prostředek vhodný k dosažení politických cílů.
20. Hasan Charfo ke zmíněnému výročí uvedl, že jenom radikální revoluční proud, jenom komunisté jsou schopni dovést do konce socialistickou revoluci.
21. Přípravný dokument VII. sjezdu z května 2008 připouští „nevyhnutelnost vystřídání kapitalismu novou historickou podobou socialismu.“
22. Analýza KSČM z roku 2003 uvádí, že z lidí, kteří jsou stoupenci strany, bylo v předlistopadové straně 63 procent.
23. Programový dokument „Socialismus pro 21. století“ z posledního sjezdu strany se opět hlásí k marxismu.
24. Před sjezdem Vojtěch Filip v rozhovoru neodmítal marxistické násilí.
25. Členové KSČM tvoří z 97 procent členové zakázané KSČ (údaj z roku 1999).
26. Vázací akt Vojtěcha Filipa ke spolupráci s StB. KSČM si tak za předsedu zvolila spolupracovníka tajné policie
27. KSČM podporuje Komunistickou stranu Kuby, která používá násilí.
28. KSČM podporuje násilnou agresi Ruska vůči Gruzii, neodmítá použití násilí.
29. Pro usnesení sněmovny vyzývající Čínu, aby se vzdala násilí v Tibetu, nehlasoval ani jeden poslanec KSČM.
30. V roce 1998 ani jeden z poslanců KSČM nepodpořil usnesení sněmovny k 30. výročí okupace sovětskými vojsky.
31. 18. srpna 2008 ÚV KSČM k výročí okupace uvedl, že vstup vojsk označuje za násilný, avšak toto násilí neodmítá.
32. Představitelé KSČM podporovali Karla Hoffmana, odsouzeného za podíl na organizaci okupace sovětskou armádou.
33. Dva funkcionáři KSČM považovali okupaci v roce 1968 za „oprávněnou“.
34. V červnu 2008 sněmovna projednávala návrh na odškodnění některých obětí okupace v roce 1968. Ani jeden poslanec KSČM pro něj nehlasoval.
35. Člen ÚV KSČM Václav Jumr zlehčoval fungování (Státní bezpečnosti) StB.
36. V článku k 90. výročí VŘSR se Hasan Charfo hlásil k marxistickoleninské ideologii podporující násilí.
37. V červnu 2007 psal Vojtěch Filip v Haló novinách, jak byl Lenin prodchnut humanismem.
38. Teze k 60. výročí únorového převratu na www.kscm.cz uváděly, že Únor 1948 nebyl násilným ozbrojeným pučem.
39. Výkonný výbor KSČM se letos přihlásil k „revolučnímu základu Února 1948“.
40. Místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš v médiích letos uvedl, že Únor 1948 nelze považovat za neústavní puč.
41. Sněmovna v únoru 2002 projednávala zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR. Poslanci KSČM byli proti.
42. Sněmovna v únoru 2002 projednávala zákon o zpřístupnění svazků bývalé StB. Poslanci KSČM byli proti B. Dokumenty a výroky porušující trestní zákon.
43., 44., 45. Ve třech dokumentech se KSČM považuje za nástupce KSČ, čímž propaguje hnutí směřující k potlačení lidských práv a svobod 46. Stranické materiály používají výroky jako obnova komunismu.
47., 48. Strana se snaží ospravedlnit komunistické zločiny.
49. Strana používá výroky o oprávněném třídním boji.
50., 51., 52., 53., 54., 55. Miroslav Grebeníček propaguje režim potlačující lidská práva a svobody a snaží se ospravedlnit jeho zločiny, taktéž Evžen Smrkovský (kandidát za volební obvod 24), Městský výbor KSČM Ostrava, Václav Jumr a Marta Semelová.
56., 57., 58. Stanislav Gospič prosazuje potlačení rovnoprávnosti občanů a odstranění demokratických základů státu, taktéž Milan Havlíček.
59. Materiál KSČM na Kscm.cz žádá obnovu socialistické cesty rozvoje.
60. Materiál předsedy Obvodního výboru KSČM Praha-východ Milana Havlíčka žádal diktaturu proletariátu.
61. a 62. Vojtěch Exner odmítl v lednu 2006 rezoluci Parlamentního shromáždění rady Evropy, která vyčísluje masové zločiny a genocidu, kterých se komunistické režimy dopouštěly.
63. Paragraf 2 Zákona č. 198/1993 říká, že KSČ byla zločinnou a zavrženíhodnou organizací, podobně jako další organizace hlásící se k této ideologii. KSČM se k ideologii KSČ otevřeně hlásí.
64. KSČM je u ministerstva vnitra zaregistrovaná jako územní organizace Komunistické strany Československa. Ta je podle zákona zločinnou organizací.
65. a 66. Deklarace o socialismu schválená jako přípravný dokument pro VII. sjezd KSČM v květnu 2008 rozdmýchává třídní nenávist.
67. Jiří Horák na konferenci o odkazu VŘSR a socialismu v 21. století obhajoval výzvy k ukončení soukromého vlastnictví výrobních prostředků.
68. Základní oficiální dokument VI. Sjezdu KSČM rozdmýchával třídní nenávist.
69. a 70. KSČM podporoval ministerstvem vnitra zakázanou organizaci Komunistický svaz mládeže.
71. a 72. Komunistický svaz mládeže ve svých oficiálních dokumentech uvádí, že KSČM je jeho nejbližší spojenec.
73. V Komunistickém svazu mládeže je oficiálně registrováno 300 z 3000 mladých členů KSČM.
74. Podle oficiálních dokumentů VI. sjezdu KSČM, komunisté poskytovali KSČM finanční pomoc.
75. Člen ÚV KSČM Václav Jumr v Haló novinách neuznává údaje o milionech lidí povražděných v komunistických režimech po celém světě.
76. Hassan Charfo na Kscm.cz uvádí, že přechod od kapitalismu k socialismu trvá i nyní: „….budou se střídat období revolučního vzestupu a útlumu…“

Normálně myslící člověk by nyní řekl: ZRUŠTE KSČM. Možná se budete divit, ale já ne, i přesto že komunismus nenávidím. Proč nerušit KSČM? Především proto, že by se z KSČM, komunistů stal velký mučedník, který by byl následně vyvyšován a oslavován… a to přesně do doby, kdy by vznikla nová politická strana, pod inovovanou myšlenkou zločinného komunismu. Je to podobné jako s Hitlerem… Pokud by Hitler zemřel při atentátu, např. 20. července 1944, kdy dal hrabě a plukovník Stauffenberg, ve Vlčím doupěti, nálož, která měl Hitlera usmrtit, tak by Hitler zemřel jako mučedník…

Myslím si, že by nebylo moudré rušit KSČM, i když páchá tolik zla

3 komentáře u “Zrušit KSČM?

 1. Ty to zase PATLÁŠ 🙂
  —–
  Navrhuji ti a to nejsem žádný zastánce komunistů, to ani náhodou, aby sis ty stanovy KSČM, stejně jako třeba marketingový plán Amway, už konečně přečetl a přečetl pořádně, protože tady plácáš celkem slušný blbosti a nesmysly 🙂
  ——

  Bod 0:
  Důvod víceméně smyšlený, stanovy KSČM uvádějí doslovně „Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu“, nikoliv jen jak uvádíš ty z „marxistické teorie“ což velmi podstatně mění význam a ty díky drobné změně výkladu pak jen manipuluješ se čtenářem a podsouváš mu víceméně vlastní úpravu 🙂 Jen blázen by mohl mít něco proti jakékoliv teorii otevřeného dialogu 🙂 Stanovy KSČM jsou velmi chytře napsané a není v nich nic, co by mohlo zavdat podnět k naplnění skutkové podstaty tebou citovaného zákona 424/1991 Sb.
  —–

  Bod 1: Vyčítat pomatenci adoraci komunistických vůdců dob minulých od někoho, kdo téměř denně píše, čte, prezentuje, něco o Hitlerovi a jeho společnících v jejich věci, není nic jiného, než obyčejné pokrytectví. Zameť si před vlastním prahem 🙂
  —–

  Bod 18,27: Podpora násilí jinde ve světě je naprosto běžná u všech politických názorů. Bohužel, radost z toho nemám. Stačí se podívat kde všude máme my, nebo tzv: demokratická společnost vojáky dnes, kde jsme je měli před 10-20-ti lety a kde je budeme mít pravděpodobně zítra 🙂 Montujeme se násilím do politiky po celém světě 🙂 Tak co chceš vyčítat KSČM v souvislosti s kubou? Jsem si jist, že na rozdíl od demokratických vlád, které rozsévají zbrojní arsenál po celém světě jako pominutí za peníze dańových poplatníků, tedy i tebe a mě, KSČM neposlala na Kubu ani jeden náboj, ani jednu zbraň a pokud to udělá, tak určitě za svý a ne za mý.
  —–

  Bod 19: Používání násilí k dosažení politických cílů je obvyklé a denně používané po celém světě i dnes napříč politickým spektrem světa 🙂 A ještě mnoho let bude. Především proto, že pokrytectví je mezi lidmi bráno spíše jako normální stav. To se pak ale nesmíš divit, sám jsi toho příkladem 🙂 Viz prý odůvodněné případy vyvražďování kohokoliv, kdo měl něco společného s Hitlerovským Německem 🙂
  ——

  Bod 28: Václav Klaus a já taky 🙂 Ani jeden z nás nejsme komunisti 🙂

  Bod 29: Nevměšování se do cizích věcí není žádná ostuda. Pokoušet se diktovat miliardě Číňanů, národu, který tu byl už v dobách, kdy v Moravské kotlině běhali jen medvědi a lišky, je spíš do nebe volající troufalost a drzost, zejména pak od lidí, kteří o Číňanech, jejich kultuře a povědomí, zvycích a vlastnostech, neví vůbec nic 🙂 Co mi to připomíná – neví o tom vůbec nic …. hm 🙂
  ——

  Bod 34. Proti odškodnění, už z principu, jsem také. Jakémukoliv. Jsou to jen peníze vytahané z kapes nás všech. Děsivá móda. Princip kolektivní viny aplikován „demokratickou společností“ 🙂
  ——

  76. Platí 100%. Socialismus už dávno uchopil moc a tentokráte přichází přímo ze západu, zejména prostřednictvím Bruselské politiky EU. Tváří se samozřejmě, že s prapůvodním komunismem, nemá nic společného a s jeho současnými „zástupci“ se veřejně nestýká. Myšlenkově, ale především skutkově jsou si však velmi blízcí. ještě se budem moc divit 🙂
  ——

  Proti mnoha zvráceným postojům a názorům, také jich máš docela dost, současných komunistů je snadná obrana. Prostě je nevolit. Že to mají každý rok horší a horší ukazují jejich volební výsledky.

  Vypořádejme se tedy s názory druhých demokraticky, jak to chceme a hlásáme i pro ostatní. Já moc dobře vím, jaké to je, když někdo moje názory, ba dokonce předkládaná fakta omezuje, likviduje, zakazuje. A nelíbí se mi to. Proč bych to měl dělat tedy já někomu jinému.

  ULOŽENO jako politický a společenský názor, vyslovený ve svobodné zemi 🙂 na bohužel velmi totalitním BLOGU, který pokrytecky hlásá o svobodě a její ochraně před totalitou 🙂

 2. ACZ = kněz amway sekty. Podívejme se podrobnohledem na jeho názory a jeho osobnost – ACZ tvrdí:

  „Nemám rád normálnost. Děsí mě. Je průměrná, šedá, nudná, nepohne se, nikam nejde, pořád hnije na místě.“

  „Nechci být definován jako „normální“ člověk.“

  „Amway generuje každý rok tisíce nových bohatých lidí, ale žádné nové chudáky, kteří díky Amway snad zkrachovali, nebo zchudli. Nic takového.“

  Viz. https://czblog.cz/amwayak-nemam-rad-normalnost-desi-me/

 3. On dokonce odmítá NORMÁLNOST, normálnost ho doslova DĚSÍ

  Jeden nemusí být ani Einstein ani Froid, aby snadno pochopil, co jsem tím chtěl říci, pokud si přečte celý kontext a ne jen vytrhané fráze, které samy o sobě nedávají smysl. To děláš záměrně, manipuluješ tedy s vědomím druhých úmyslně. Nejedná se a nikdy nejednalo o „výroky“, jak to prezentuješ ty, ale o ucelený kontext názoru. „Výroky“ jsi z toho udělal až ty, zmanipulovaně jsi je povytrhával z původního kontextu a sprostě použil pro svoji bulvární věc.

  Kněz nemohu být, jsem ateista. Tak už s tím prosímtě přestaň, opakuješ to pořád dokolečka jako šašek, je to jen k smíchu. Amway není sekta, nikdy nebyla a nikdy nebude. Tohle uznali dokonce i někteří tvoji „spolubojovnívi“. Jsi jeden z posledních, kdo tato fakta neustále „odmítá“ jako zaťaté děcko. 🙂
  Stejně tak žádná vzdělávačně motivační organizace v ČR. Takže i tohle je jen do očí byjící hovadina z tvé klávesnice.

  Lhát můžeš druhým až do zblbnutí a taky to děláš, ale vůbec ničeho tím nedosáhneš, stejně jako nikdo na světě. Ne na dlouho 🙂 Copak to nevíš? Tak k čemu sbíráš ty materiály o Hitlerovi?

  bPsi štěkají a karavana jde dál. To je celé ohodnocení veškeré tvé činnosti, tvého počínání 🙂 🙂

  Pokud i tento příspěvek smažeš, bylo by fér (pokud vůbec chápeš význam a smysl tohoto slova) abys upřesnil důvody.

  Uloženo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *