Zlo jménem soudružka Brožová – Polednová

V procesu s JUDr. Miladou Horákovou a dalšími obviněnými nebyla soudružka Ludmila Brožová – Polednová žádnou podružnou přisluhovačku, ale byla jednou z osob přímo podílejících se na těchto politických vraždách. Po tomto procesu, kde bylo neprávem popraveno několik osob a další odsouzeni k mnoha letům vězení, si ještě Polednová dovoluje hodnotit tento proces, viz. zhodnocení procesu. Neuvěřitelné je to, že Polednová sděluje v tomto hodnocení, že „proces dopadl dobře“. Je to úplně stejné, jako kdyby říkala „chcíplo několik lidí a další maji zničené životy, to je fajn“. Být spokojen s tím, že někdo zemřel, dokonce se z toho radovat, to je opravdu hnus, to dokáže jenom největší lidská hyena, styďte se soudružko, ale ono na vás taky jednou dojde …

Zhodnocení procesu

1/ Přesto, že přípravě procesu bylo věnováno poměrně hodně času, zdá se mi, že tento čas nebyl dostatečně dobře využit. Spousta času byla věnována protokolům předběžným, které byly velmi obšírné a nedávaly obraz o celé věci a naopak nás sváděly k tomu, abychom se věnovali příliš podrobnostem a odchylkám ve skutkovém ději. Myslím, že by bylo místo toho vhodnější důkladné politické školení, zaměřené k procesu, ke kterému se takto přistoupilo až těsně před procesem.

2/ Znovu připomínám, že pět intervenujících prokurátorů je moc. v žádném případě nemohou přímo u přelíčení udržovat mezi sebou kontakt. Myslím, že by byli na věc stačili soudruzi Urválek a Vieska.

Já osobně jsem se necítila na místě při tak odpovědném procesu. Mé vědomosti a zkušenosti na to nestačily a měla jsem velký strach, abych něco nezkazila. Proces však byl pro mě a myslím i pro s. Havelku velkou školou. Setkali jsme se zde opět s dvěma typy prokurátorů naprosto odlišných. S. Urválek je spíše mírný, věcný; ale někdy až únavný, protože citoval dlouhé pasáže z dokumentů spíše způsobem přednášky než dokazování. Někdy se zbytečně vracel a rozmělňoval již otázku, která byla dobře zodpověděna a hezky vyvrcholena. S. Vieska dodal procesu živost. Jeho způsob intervence znamená dobré využití procesu ve veřejnosti. Na něm je také vidět, že s takovým úmyslem přistupuje k přelíčení. Dala bych přednost typu prokurátora jako je s. Vieska. S. Urválek je velmi svědomitý, zvláště v přípravě procesu, v konceptu, ale neškodilo by mu trochu lehkosti a důraznějšího vystoupení.

3/ Velmi dobrá byla při procese spolupráce se soudruhy z Stb (pozn. Státní bezpečnost – politická policie, která byla plně pod kontrolou KSČ). Tomu je možno nejvíce děkovat, že proces dopadl dobře.

4/ Pokládám za správné, aby trestní oznámení v tak velkých věcech bylo jen stručné a aby práce, kterou je jinak nutno věnovat na sepsání tr. oznámení, byla věnována k vypracování žaloby. V tomto případě však prokurátoři pomáhali dělat trestní oznámení (které pak nebylo předloženo) a soudruzi z Stb se práce na žalobě nezúčastnili, protože zhotovovali tr. oznámení, které jak jsem uvedla, nebylo pak předloženo.

5/ Nelíbilo se mi, že byl přímo v tomto procesu žalován Buchal. Upozorňovala jsem na věc již ze začátku – bylo by lépe, kdyby byl vystupoval jako svědek a místo něho některý ze spolupracovníků Horákové.

6/ Upozorňuji na to, že při referování o procese jsem se již sešla s dotazy, proč nebyl u Hejdy vysloven absolutní trest.

7/ Myslím, že nebylo třeba tak úzkostlivě dbáti o to, aby se neukázalo, že organisace byla šířeji rozrostlá. Naše veřejnost chápe, že nemohlo jít o nějakou obrovskou organisaci, ale je dobře ukázat, že toto byly kořeny, a že mělo toto vedení také své pomahače venku. /V šachtinském procesu na př. prokurátor ukazuje, kde všude měla organisace své spolupracovníky/.

8/ Vynášení rozsudku má znít přesvědčivěji, důrazněji:- i v přednesu.

9/ Organisace.

Voda se přinášela do soudní síně vždycky těsně po přestávce, to se mohlo obstarat dřív.

Podepsána Brožová L.

Zhodnocení procesu – screenshot

Zlo jménem soudružka Brožová - Polednová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *