Sodoma a Gomora

Skoro každý zná slova Sodoma a Gomora. Ale víte, co tato slova znamenají? Zde máme odpověď.

Sodoma a Gomora jsou biblická města, která byla Bohem zničena ohněm a sírou, jak říká Bible. Bůh taktéž zničil i další tři města Adma, Segor a Cebojim. Vše kvůli nechutné zkaženosti a zvrácenosti tamních lidí. Ve městech se nacházelo mnoho homosexuálních mužů. Hřích tam zašel až tak daleko, že málem došlo ke znásilnění andělů, kteří se přišli podívat na skutečný stav měst.

Města Sodoma a Gomora byla nahodně objevena v roce 1989 a bylo vědecky prokázáno, že se skutečně jedná o tato města hříchu. Tato města se nacházejí u Mrtvého moře, resp. jen to, co z nich zbylo. Jak je možné, že z těchto měst vůbec něco zbylo? Okolí Mrtvého moře je nejníže položené místo na zemi, prší tam jen minimálně, proto zde prakticky nerostou rostliny a stromy, ve vodě ryby nežijí (je 6x slanější, než standartní mořská voda). V celém okolí těchto bývalých měst, se nachází velké množství kuliček, téměř stoprocentní síry, která nestačila úplně shořet. Mimo toto území se sirné kuličky nenacházejí. Je to Bůh, kdo zachoval tato města pro budoucí generace, jako upozornění, čeho je schopen, když ho člověk neposlouchá…

Video: Sodoma a Gomora dnes

Nahlásit nefunkční video

Je potřeba si uvědomit, že na člověka – svět čeká podobný osud – země bude spálena ohněm a poté obnovena. Bible říká:

Zjevení Jana 21,1: „Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.“

Zjevení 22, 12–13„Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“

2. Petr 3,7„Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.“

Juda 1, 7: „Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně.“

Genesis 19,24-25: „A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze.“

Matouš 12,36-37: „Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *