Sekta, kult, psychická manipulace a amway?

Hodně se zde vedou diskuze ohledně „amway“. Jsou zde jisté pochyby ohledně výrobků, jejich ceny a kvality..  Některé výrobky jsem měl tu čest si vyzkoušet a s čistým svědomím můžu říct, že svou kvalitu mají, nicméně cena určitě neodpovídá, jejich ůčinek je zcela běžný a vlastnosti výrobků nejsou nijak vyjimečné.

Zajímalo mě tedy, co vede distributory k takové oddanosti, zápalu, přesvědčení či dokonce fanatismu. Proč jsou ochotni tak usilovně bojovat za svoje výrobky a nekompromisně hájit tento tajemný byznys..

Proč jsou ochotni obětovat tomuto byznysu třeba i rodinu, přátele apod. ?

K tomuto se nabízí jediná odpověď a tou jsou zřejmě zjevné sektářské rysy.

Zdá se, že časté navštěvování seminářů jednotlivých organizací opravdu vede ke změně osobnosti a manipulace s lidským myšlením je na těchto akcích zcela zřetelná.

Co je tedy psychická manipulace s lidským myšlením a jak se to odráží v chování „amwayáků“?

K tomu bych si dovolil vypůjčit některé postřehy z knihy od Steva Hassana ,,Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů“ a chování distributorů  k nim co nejstručněji přirovnat..

Psychická manipulace má podle Hassana čtyři složky (řízené chování-myšlení-cítění a řízené informace) a na lidech probíhá ve třech krocích, které autor nazývá rozmrazení, změna a opětovné zmrazení.

1) ŘÍZENÉ CHOVÁNÍ

to znamená kontrola individuální fyzické reality. (pozn. – mnohdy se to nazývá vykazatelnost nebo mluvení do života).

Vždy je co dělat, členové dostávají specifické úkoly (služby), čímž se omezuje jejich volný čas a svobodná činnost. Chování je často usměrňováno požadavkem, že každý má jednat tak, jak by jednala skupina. Každý dostane přiděleného trvalého kamaráda (osobního pastýře) a je včleněn do menší skupinky. Pokyny jsou většinou kategorické a vycházejí od vedoucího přes různé šarže jeho pomocníků k řadovým členům.

K tomuto asi není co dodat. Vše sedí.  Distributorům je doporučováno jednat tak jak jedná skupina. Své skupiny si taky hájí.. Každý NVP dostane Svého kamaráda (osobního pastýře) tzv. SPONZORA a je včleněn do menší skupinky (linie, větve) a ne zřídka jistě distr. probírají se svým sponzorem svůj osobní život.. Je to přeci jejich kamarád který jim rozumí a chce pro ně to nejlepší.. (bohužel ve většině případů jen za účelem zisku, vzájemné kontroly a růstu skupiny)

2) ŘÍZENÉ MYŠLENÍ

to znamená důkladná indoktrinace členů tak, že si vštípí nauku skupiny. Obyčejně jde o nauku vše rozdělující na bílé nebo černé. Co je dobré je v rámci skupiny, to špatné představuje vnější svět. Členové si osvojí dovednost eliminovat všechny informace, které jsou pro skupinu nepříznivé. Jestliže je myšlenka či informace považována za útok proti vůdci, nauce nebo organizaci, postaví se jim v mysli zeď a jsou odmítnuty předem jako lži, jejichž původcem je ďábel. Takové myšlení dokáže účinně eliminovat jakékoliv myšlenky a pocity, jež nejsou v souladu s naukou skupiny.

K tomuto by se dalo dodat snad akorát to, že pro „amwayáky“ je v tomto případě Ďábel např. ADMIN..

3) ŘÍZENÉ EMOCE

to znamená snaha o ovládnutí lidských pocitů. Vhodnými prostředky jsou vina a strach, které vedou ke konformitě a poslušnosti.

Vůdci mohou používat historické viny (např.vina čechů při odsunu němců), nebo viny lidské nedostatečnosti a Božích nároků na člověka (nežiji tak, jak bych měl), morální (osobních poklesků je vždycky dost) a vinu sociální (lidé umírají hladem)

Ano, na seminářích a při náboru vrchní distributoři často zmiňují zánik či krach důchodového systému, útočí na životní styl zaměstnanců, případně finanční a životní situaci, velmi zdůrazňují zatěžování životního prostředí ap. Zákeřně útočí na city a emoce lidí 🙁

Strach spojuje členy dvojnásobným poutem. Vytváří jednak vnějšího nepřítele – že dotyčný může být sveden lidmi nebo okolnostmi mimo skupinu. A jednak strach, že bude vedoucím odhalen ve svých poklescích a vinách.

Nejvýš se cení loajalita a oddanost. Vůdce se nemá a nesmí kritizovat, místo toho má každý kritizovat sám sebe.

Tohle je u distributorů zcela zřetelné.. Když se udělá nějaká chyba např. když klesne distributorovi  O.o. Vždy si říká že dělá někde chybu on. Že to je jen jeho nedostatečná aktivita a pýle. Málo kdy distributora napadne, že na vině může být např. cena či kvalita výrobků nebo špatná pověst tohoto systému.. Poté se často může uchýlit ještě k častějším návštěvám seminářů, školeních a jiných akcí a propadat se hlouběji do závislosti..

Vyznání hříchů je též mocným prostředkem citové manipulace. Jakmile člen skupiny vybočí z řady, je možné mu hřích či špatný postoj připomenout a použít jej k přivedení k poslušnosti. Tato metoda se dokonce může při odchodu ze skupiny změnit ve vydírání.

Toto se dá přirovnat k upozorňování či připomínání sponzora nebo někoho jiného z up-line např větami ,,Co se děje? Už si se dlouho neukázal(a) na semináři, školení ap.. Tento nepatrný nátlak se může i stupňovat, zejména pokud od společnosti odchází někdo z těch schopnějších..

Velmi účinnou metodou řízení emocí je vyvolání fobie. Tak lidé při myšlence na odchod mohou propadat strachu, že budou bez milosti vydáni napospas temným silám: zešílí, propadnou drogám oni nebo jejich děti, zapříčiní nespasení svých dětí, zle onemocní, nebo prostě jen nebudou mít požehnání. Pokud je takováto fobie z odchodu a vnějšího světa vypěstována, vůdcové pak bez obav mohou prohlašovat, že každý může kdykoliv svobodně odejít, že dveře jsou otevřené.

Tak tohle je bohužel v tomto systému zřetelné na nejvyšší míře.. Hlavně tu poslední větu používají distributoři velmi rádi..

Distributoři také např. na otázku ,,Proč tohle děláte“? apelují že dělají tento byznys pro to, aby v budoucnu zajistily své děti, myslí si, že žijí dobrý život, že díky „amway“ mají dobré důševní i fyzické zdraví, že jsou díky tomuto byznysu šťastní a nejsou si jisti, jestli by se bez byznysu jejich život doslova nezhroutil.. Myslí si, že bez tohoto byznysu se toho nedá téměř dosáhnout.. Nikdo nechce ani pomyslet, že by z byznysu snad odešel.. Radši opustí rodinu, přátele, příbuzné, atd. Aby si potom našli jinou rodinu a přátele v tomto byznysu, kde jim nebude nic zpochybňováno a kritizováno..

4) ŘÍZENÉ INFORMACE

Uzavře-li se přísun informací, který člověk potřebuje, aby si mohl učinit zdravý úsudek, dotyčná osoba je v pasti. Není tak přístup ke kritickým poznatkům a zároveň nejsou řádně fungující mechanismy k jejich zpracování. Takové přiškrcování informací má dramatické a devastující účinky.

Měl sem např. možnost, nahlédnout do poznámkových sešitů (učebnic), ze Školení obchodních dovedností, kde nebylo doporučováno např.  trávit mnoho času na internetu. Neřekl bych, že to je z důvodu ztráty času, ale spíš z obav, že by se distributoři mohli nějakým způsobem dostat ke kritice a vzniknout v nich pochybnosti.. Sám jsem byl distributory varován, že si mám zjišťovat informace pouze z jejich zdrojů.. Už jenom to je silně podezřelé..

Jsou zavedeny různé stupně či roviny informací a pravdy a lidé se dovídají jen to, co potřebují ke své práci. Tím se vytvoří prostředí, které v podstatě znemožňuje dospět k definitivnímu objektivnímu hodnocení. Často i pokročilý člen, který si myslí, že vše o skupině ví a zná, je ještě několik vrstev vzdálen od centra.

Dohromady toto tvoří totalitní síť, které neujdou ani ti nejsilnější a nejsamostatnější.

K tomuto asi není co dodat.. Odstupňované 3, 6, 9, 12% … úrovně a s tim získávané novější informace a školení svědčí za vše..

Autor článku: Pavel

V tomto článku jsou uvedeny subjektivní názory autora článku.

170 komentářů u “Sekta, kult, psychická manipulace a amway?

 1. Potvrzuji 90ti denní lhůtu vrácení zboží. To se už ale dostáváme k jakési firmě amwey, o které zde není z mého pohledu řeč

  Co to kecáš, nemáš tu náhodou pár článků o tom, jak jsou produkty Amway (amwey nikdo nezná – viz definice tvé osobnosti „srab“) předražené a jak je naivní a hloupé s těmito produkty obchodovat? Nebo to psalo tvé druhé já – viz jedna z mnoha definic tvé osobnosti – schizofrenik? 🙂


  Takže tvrdíš, že Amway uplácí VŠE 🙂 No, na důkazy se ani ptát nebudu. Nikdy jsi žádné ke svým obviněním nedoložil, ŽVANILE 🙂 Viz tvoje další „systémová“ porucha – PARANOIK 🙂

  Jak vidíš, já na rozdíl od tebe vše dokládám. 🙂

 2. acz:

  A proč bych měl nějakou firmu amway pomlouvat, když ta nikoho neverbuje – spolužáky, lidi z kostela, lidi z autobusové zastávky, lidi z vojska, starosty, členy zastupitelstva… Používáš někdy to, co máš uvnitř hlavy? Asi ne moc často, že?

  Ale prd nikdo nic neuplácí. Opět tvá další sugesce a doměnka.

  Pokud někdo dostane dar, tak obdarovaný bude těžko dárce pomlouvat. Dává to smysl?

 3. To Amway úplně pobláznilo moji manželku, každý den min. 10x říká, že budeme do roka milionáři 🙂 Je to fakt nějaká sekta ❗

 4. Psychická manipulace s lidským myšlením je skutečně špatná. V Amway se učí manipulovat lidi. Já Amway nějaký čas dělal. Byl to můj životní omyl.

 5. Nejsem mistrem v argumentaci, tak nebudu vypisovat dlouhé odstavce racionálních zdůvodnění svého náhledu..(jen podotýkám, že v mnohém bych se zřejmě přidala, k adminovi)..ale nedá mi to, abych nenapsala, že z komentářů onoho acz se mi dělá psychicky, a dokonce i fyzicky špatně..a stejně tak jsem se cítila při návštěvě jednoho z Amway seminářů..evidentně ono „získání lepšího a kvalitnějšího života“ s sebou nese i naprostou ztrátu lidskosti. Spíš než k milionům chci v životě směřovat právě k lidskosti a k pokoře. Což Amway se svými důsledky na lidi dokonale vylučuje..achjo..

 6. Amway je pyramida. A proto funguje již 53 let ve více jak 80ti zemích světa a nikdo na to ještě nepřišel. Lidi, mám na vás prosbu… „HLAVNĚ TO NIKOMU NEŘÍKEJTE, NEBO BY SE TA PYRAMIDA MOHLA JEŠTĚ ZHROUTIT!!!“ :mrgreen: 😀 :mrgreen:

 7. matyskills:
  Jenže tady je řeč o Amwayácích, kteří jsou samostatní podnikatelé. Ne o firmě Amway. Zaměstnanci firmy Amway přeci neverbují lidi, neprodávají zboží… Vždyť firma Amway ani nepořádá motivační semináře. Plete se hrušky s jablkama 🙂

 8. Admin:
  A kdo mluvil o seminářích a verbování? Jediný kdo tedy plete jablka a hrušky jste vy :). Pokud si přečtete pozorně můj příspěvek tak jistě uvidíte, že tam nic o seminářích ani verbování není. Narážel jsem na tolik diskutovanou pyramidovou strukturu a systém odměn. 😉

 9. Jinak si stojím za tím co jsem řekl. Verbíři Amway s nátlakovými akcemi jsou stejná sekta jako lidi na tomhle portálu. Jestli Amway je ultrapravice, tak vy jste ultralevice. Jste stejná sekta jako Amwayáci. Vaše sekta je internetová, scházíte se tu, a plácáte si virtuálně po ramenech jakou máte pravdu. Admin je váš sponzor, příspěvky pak váš demotivační seminář. Hnus velebnosti jdu blejt a dělat něco produktivního, tady ztrácím akorát čas. Sbohem.

 10. Komentuje matyskills, 10.11.2012 @ 14.24

  Admin:
  A kdo mluvil o seminářích a verbování? Jediný kdo tedy plete jablka a hrušky jste vy . Pokud si přečtete pozorně můj příspěvek tak jistě uvidíte, že tam nic o seminářích ani verbování není. Narážel jsem na tolik diskutovanou pyramidovou strukturu a systém odměn.

  Kdo tvrdí, že je vašem prvním příspěvku něco o seminářích a verbování? Jen vy 🙂

  Já jen ozřejmil, o čem se ve výše uvedeném článku píše. Protože slovo „amway“ může mít totiž více významů. To je závadné?

  Pokud jde o amway systém, tak ten není nelegální pryramidová hra.

  Ostatní jsou jen vaše názory…

 11. Tady je vidět jasná úkázka Parretova pravidla 🙂 Možná spíš demonstrace průzkumu na Harvardsrký univerzitě ve větším měřítku(chytrý lidi pochopí 🙂 ). Já to těm lidem nedávám za zlý, že nic nehledaj a stačí jim ten svět práce-postel-televize. Co mi vadí je to, že lidem, který se s tim ještě nesetkali cpou svoje subjektivní a mnohdy neobjektivní názory 🙂 Pokud je tady někdo kdo shání informace o Amway podnikání tak by si je měl shánět na místech, kde jsou objektivní, což bohužel 95% stránek věnovaných amway na internetu není. Pokud by přeci jen někdo četl tenhle příspěvek a na jeho základě se rozhodoval, tak řeknu ,že podle mě na tom, že člověk ušetří na telefonování, plynu a elektrice a nějakejch přípravcích na uklízení docela zajímavý peníze nic neni. Nikde neni psaný, že člověk musí číst knihy, že musí poslouchat CD že musí jezdit na semináře, že musí stavět síť lidí nebo že musí něco kupovat co nechce. Bejt zákazníkem je celkem výhodný 🙂 Mějte se 🙂

 12. Určitě půjdu do sekty amway,abych ušetřil pár korun za energie a telefon,už běžim.Výrobky i kdyby některé kvalitní,ale predražené nepotřebuju.Názor že lidi nic nehledají(nejsou ambiciozní),protože kritizují amway je typický výmaz mozku ze seminářů.

 13. Něco jako objektivní názor neexistuje 😉 A myslím si, že provizní systém amway se Parretovu pravidlu vymyká.

 14. Manželka z Amway úplně blázní. Musím si myslet, že se jedná o nebezpečnou sektu. Vše začalo se vstupem do Amway. První rok tvrdila, že když budeme měsíčně kupovat to jejich předražený zboží za 5000, tak za rok bude vydělávat 100 tisíc měsíčně. V Amway je už asi 3 roky a pořád nic nevydělává, jen do toho cpe nehorázný peníze. Nevynechá jediný seminář, za který dokonce musí platit! Neskutečně tam dřou lidi z kůže. Kamarádka manželky se dokonce díky Amway zadlužila až po uši. Horší je, že manželka dlouhodobě zanedbává rodinu. Tohle nemůže skončit dobře 🙁 AMWAY JE NEBEZPEČNÁ SEKTA!

 15. Tak si tak říkám, co je větší nebo menší vymývání mozků. Nechat se zmanipulovat Amway a nakupovat jejich výrobky. Nebo se nechat manipulovat televizí a kupovat to co mi řeknou v televizi. 😎

 16. Maty naštěstí nežijeme ve světě, který ty popisuješ. Díky bohu si můžeme koupit i to co nám nikdo nevnucuje.

 17. Od Amway co nejdál! Vlastní zkušenost… Lidi, kteří se snaží být milionáři, jimi nejsou – 5 let na sobě „tvrdě pracují“ a kde jsou? BTW při vstupu do Amway měli vydělávat těžký prachy už za rok! Nedokončili školy, do podřadné práce stejně chodí a vstávají podle budíku. Neustále investují svůj čas do prkotin na seminářích v naději, že se konečně stanou milionářskou elitou. Žijí svůj milionářský sen…už tolik let… 🙄

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *