Původní lidé žili celá staletí!

Nebylo by pěkné žít celá staletí? Původní obyvatelé tak žili, v průměru 900 let! Adam a jeho potomci…

Genesis 5:1-32 – Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk). Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét. Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Adamova života bylo devět set třicet let, a umřel. Ve věku sto pěti let zplodil Šét Enóše. Po zplození Enóše žil Šét osm set sedm let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Šétových bylo devět set dvanáct let, a umřel. Ve věku devadesáti let zplodil Enóš Kénana. Po zplození Kénana žil Enóš osm set patnáct let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Enóšových bylo devět set pět let, a umřel. Ve věku sedmdesáti let zplodil Kénan Mahalalela. Po zplození Mahalalela žil Kénan osm set čtyřicet let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Kénanových bylo devět set deset let, a umřel. Ve věku šedesáti pěti let zplodil Mahalalel Jereda. Po zplození Jereda žil Mahalalel osm set třicet let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Mahalalelových bylo osm set devadesát pět let, a umřel. Ve věku sto šedesáti dvou let zplodil Jered Henocha. Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Jeredových bylo devět set šedesát dvě léta, a umřel. Ve věku šedesáti pěti let zplodil Henoch Metúšelacha. A chodil Henoch s Bohem po zplození Metúšelacha tři sta let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let. I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Ve věku sto osmdesáti sedmi let zplodil Metúšelach Lámecha. Po zplození Lámecha žil Metúšelach sedm set osmdesát dvě léta a zplodil syny a dcery. Všech dnů Metúšelachových bylo devět set šedesát devět let, a umřel. Ve věku sto osmdesáti dvou let zplodil Lámech syna. Dal mu jméno Noe (to je Odpočinutí). Řekl: ‚Ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem.‘ Po zplození Noeho žil Lámech pět set devadesát pět let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Lámechových bylo sedm set sedmdesát sedm let, a umřel. Když bylo Noemu pět set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a Jefeta.

Jak dlouho žijí lidi dneska? V průměru 70-80 let. Bible hovoří o tom, že dnešní člověk má vyhrazený věk 120 let:

Genesis 6:3- Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, 2 Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. 3 Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“

2 komentáře u “Původní lidé žili celá staletí!

  1. ahoj bojovníku jen jsem tě chtěl upozornit na chystající se revoluci která začne 15.3 vím že nestíháš ale přece jen si zkus srovnat priority je třeba někde začít se změnou a to změnou lidského myšlení je hrozně důležité neudělat stejné chyby cinkání klíčů nic neřešilo a je nutné říci lidem pravdu a předvést jejich sílu tak se zkus také zapojit prosím a dej vědět že přichází opět příležitost zjískat zpět svou hrdost a s holí v ruce ne s klíčema vše je nachystané jsme lidské bytosti ač zotročeni ne otroci vládnout nám ne ní potřeba jen vést tak veď zatím ještě se ozvu nebo se uvidíme 15 .3 poznáš mne podle klacku v ruce měj se zatím Aldur

  2. Celý Pentateuch (a Bible obecně v tomto příliš nepokulhává) má tolik zásadních děr v logice i souvislostech, až je překvapivé, že si ho dodnes mnozí křesťané vykládají doslova… 👿

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *