Proč jsou povodně a další přírodní katastrofy?

Pořád slyším: Kdyby byl Bůh, nedopustil by to všechno zlo. To člověk! Ten jediný je odpovědný za své činy, ne Bůh! Bůh je MAXIMÁLNÍ demokracie. Bůh nechá člověka rozhodnout, v mnoha přípladech nezasahuje. Nechá znásilňovat malé děti, zabíjet lidi… Za ta zvěrstva ale nese plnou odpovědnost výhradně člověk!

Proč jsou povodně a další přírodní katastrofy?

Konec světa je podle Bible nevyhnutelný a předem daný. A bude pro lidi velmi útrpný. Sedm let před koncem světa bude vládnout Antikrist, který bude nejprve vypadat jako dobro (něco jako Hitler). Antikrist bude totalitně ovládat celou Zemi. Antikrista bude možno indentifikovat číslem 666. To, co je nyní, není nic, co bude na konci světa. Na konci světa bude démonizace na samém vrcholu. Bůh už nyní varuje lidi, že se blíží konec světa. Přírodních katastrofy jsou čím dál častější – povodně, záplavy, hurikány, tornáda, sopečná činnost… To má být upozornění, že konec světa se blíží, dokonce se může jednat o trest za zkaženost lidí. Bible o tom říká…

Izaiáš 24, 4-5: „Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili.“

Lukáš 21,25-28: „Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem. Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“

Osobně si nemyslím, že konec světa bude v dohledné době (roky), ale nevylučuji, že může být za několik desítek let. Vždyť je moderní bisexualita, homosexualita je považována za normální. Za to lidstvo čeká trest! Ano, uvědomte si, že Bůh lidi trestá. Není to nějaký stařík, který jen pokyvuje hlavou. V minulosti Bůh potrestal za homosexualitu obyvatele měst: Sodoma, Gomora, Adma, Segor a Cebojim. On ty lidi nemilosrdně zabil, za svou nechutnost a zkaženost. Neskutečně zkažení je i dnešní člověk. Lidi vám lžou do očí, svalují na druhé své nedostatky a hříchy, muž s mužem obcuje, Cikáni jsou vyvyšováni, korupce je na samém vrcholu, světu vládne vše pomíjivé (například peníze), římskokatolická cíkev je ovládána zlem, světu vládnou démonické nauky… Je to hnus!

Zamyslete se nad dnešním světem. Z lidské zkaženosti je jediná cesta – Bůh – to největší dobro. Vždyť on miluje i toho největší vraha. Který člověk by tohle dokázal?

Ježíš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *