Nulový státní dluh ČSSR je VELKÁ LEŽ!

Na mnoha místech internetu jsem četl, že Československá socialistická republika (ČSSR) nebyla vůbec zadlužená – státní dluh byl prý nula tehdejších korun. O nulovém dluhu ČSSR hovoří i předseda Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) soudruh Vojtěch Filip, viz. video níže. To je ale VELKÁ LEŽ a výmývání mozků ze strany zastánců starých pořádků, současnou komunistickou propagandou! Je to negativní manipulace s veřejným míněním. Takto to vypadá, že socialismus/komunistický režim byl před listopadem 1989 blaho na zemi. Tedy alespoň pro ty později narozené, kteří tento režim nepamatují. Když se podíváme na schůzi komunistů ze dne 14. června 1988, tak tehdejší ministr financí ČSSR soudruh J. Žák na této 10. schůzi, jasně řekl:

„Československo, jako každý průmyslově vyspělý stát s širokým zapojením do mezinárodní dělby práce, aktivně pracuje se zahraničními úvěry, a to jak poskytovanými, tak přijímanými. V mezinárodních úvěrových vztazích jsme považováni za seriózního partnera, což je výrazem racionální politiky našeho státu v této oblasti, i důsledného plnění našich závazků vůči zahraničí. Svědčí o tom i úvěrové podmínky, za kterých jsou nám zahraniční úvěry v případě potřeby poskytovány. Odpovídají zemím s nejvyšší potencionální schopností tyto úvěry splácet.“

„Několik údajů: hrubá zadluženost československých bank, tj. stav zahraničních dluhů ve volně směnitelných měnách, činil k 1. lednu tohoto roku cca 3,7 mld. dolarů. Čistá zadluženost československých bank, tj. hrubá zadluženost snížená o aktiva bank, k témuž datu činila 1,7 mld. dolarů. Vedle bank vstupují do mezinárodních úvěrových vztahů i další instituce, zejména vláda, jde o vládní úvěry, ale i podniky. V této nebankovní sféře je pozice Československa ve volně směnitelných měnách aktivní. To znamená, že máme vůči zahraničí pohledávky. Jejich stav k 1. 1. tohoto roku činil zhruba 2 mld. dolarů. To znamená, že aktiva v nebankovní sféře převyšují čistou zadluženost bank o 300 mil. dolarů.“

Zdroj: Oficiální webové stránky Poslanecké sněmovny www.psp.cz ˃ Digitální knihovna ˃ FS ČSSR 1986-1990 ˃ Společné schůze SL a SN ˃ Stenoprotokoly ˃ 10. schůze ˃ Úterý 14. června 1988

zadlužení ČSSR
zdroj: www.psp.cz

K tomu lze ještě dodat, že tehdejší hodnota dolaru byla 30,- Kčs. A také… 78 % všech výrobních prostředků v ČSR a 53 % % v SSR bylo odepsáno (z důvodu opotřebovanosti, apod.). Navíc mnoho státních podniků bylo neskutečným způsobem zadluženo, např. Škoda Mladá Boleslav – 800 milionů korun, Škoda Plzeň – 500 milionů korun, atd. A z toho plyne, že v roce 1990 měl náš stát velmi významný vnitřní dluh (který splácíme nyní) –  zmíněné zadlužené podniky, nevyhovující vybavení podniků, státní budovy v dezolátním stavu, památky, šílené pozemní komunikace… Vnitřní dluh České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR) byl v roce 1990 odhadován na půdě Federálního shromáždění souhlasně Zemanem, Komárkem i Kočárníkem shodně na 1.600 mld. Kčs. Jen si vzpomeňte na skutečnost, že ČSSR byla organizací UNESCO řazena mezi rozvojové státy. Vzpomeňte na tu šílenou životní úroveň. To už malý český mozeček zapomněl?

KSČM chce v České republice překonal kapitalismus a zřídit socialismus, to stojí přímo ve stanovách této politické strany. Nebylo už dost socialismu, komunistického režimu, komunistické totality? Komunisté chtějí práci pro všechny, chtějí opět státní podniky a znárodňovat. To je ale nesmysl! Před listopad 1989 měl práci každý, ovšem je také potřeba říct, že nejedna firma byla významně ztrátová – přezaměstnanost. Tyto ztráty dotoval stát. Nezaměstnanost byla uměle vytvořena. Není to nesmysl? Je!

KSČM by si měla zjistit, co je vlastně obsahem současného zahraničního zadlužení našeho státu…

Nejtragičtější je ovšem skutečnost: V roce 1948 komunisti ukradli všechno všem. A v 90. to ti samí ukradli opět, a to do vlastních kapes! Takže si prosím exkomouši sáhněte do svědomí…

socialistické řeznictví
Poloprázdné socialistické řeznictví

Video: nedostatkové zboží za socialismu

Nahlásit nefunkční video

Video: fronta na automatické pračky (1989)

Nahlásit nefunkční video

Video: soudruh Vojtěch Filip o nulovém státním dluhu ČSSR

Nahlásit nefunkční video

Jeden komentář u “Nulový státní dluh ČSSR je VELKÁ LEŽ!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *