Může ochranka zadržet zloděje?

Může ochranka zadržet zloděje – omezit ho osobní svobodě?

Hlídací a bezpečnostní agentury nepracují dle žádného zvláštního zákona. Zaměstnanci bezpečnostních agentur musí mít zdravotní a odbornou způsobilost. Tyto zaměstnanci se musí řídit dle platné legislativy. Pokud jde o zadržení osoby přistižené při krádeži, tak má ochranka právo tuto osobu zadržet – omezit jí na právech. Nicméně musí okamžitě přivolat policii. Viz. Trestní řád.

Trestní řád § 76 odst. 2, říká:

Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.

Jde ale o to, aby policie kvalifikovala tento čin jako trestný!

Video: Ochranka vs. zloděj

Nahlásit nefunkční video

2 komentáře u “Může ochranka zadržet zloděje?

 1. K článku „Může ochranka zadržet zloděje?“
  Uvedené video, velmi dobře znázorňuje činnost strážných, kteří pracují v obchodních centrech.
  V tomto případě je názorně vidět nedostatečná efektivita provedeného zákroku.
  Pokud Vás napadá otázka, zda vůbec nějací „sekuriťáci“ mohou někoho zadržet? Tak odpověď je ano. Je tomu tak, protože to umožňují zákony účinné v České republice. Mezi tyto zákony patří například „NOZ“ (nový občanský zákoník), jehož funkce spočívá v tzv. delegaci práv – to znamená delegace práv vlastníka na další subjekt – kterým je bezpečnostní agentura.
  Zásah do základních osobních práv – čímž se rozumí osobní svoboda jednotlivce, tedy volnost pohybu. Toto právo LZE omezit jen na základě zákona. Zákon, který umožňuje omezení osobní svobody je Trestní řád – tento zákon stanovuje jasné podmínky pro omezení osobní svobody. Jak je uvedeno v článku jedná se o § 76 odst. 2 –
  „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“

 2. Já nechápu jajak může někdo mluvit o zadržení u občana -sekurity pracovníka a pod. (kdokoli ) tak činí, půjde vždy o omezení, zadržet může pouze a jen Policie. Proboha tak už dodržujte to co říká trestní řád. Apropo, být zadržen bezpečnostní agenturou, která do záznamu napsala, že zadržela pachatele přestupku nebo tr.č. byl by to pro agenturu docela problém z hlediska právního vzhledem k užití termínu zadržení. Je nesmysl na případy v obchodech vztahovat § 76 odst. 2 vzhledem k tomu, že sětšina odcizení needosahuje hodnoty 5000,- tak se nejedná o tr.č. aplikace by nebyla možná. Na tyto situace pamatuje NOZ v tzv svépomoci, která se týká více méně přestupků, což je právě problém obchodů řetězců a OC
  § 14 Svépomoc
  (1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě.
  (2) Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci.

  Ten je vhodnější použít než vysvětlovat a omlouvat se dotyčnému, když nespáchal trestný čin. Tady by se mohlo eventuelně stát to, že přestupce podá trestní oznámení pro omezování osobní svobody

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *