Může občan natáčet policisty při silniční kontrole?

Natáčení obrazových záznamů je dnes velice oblíbené. Když někdo zažije něco neobvyklého, tak tuto událost začne nahrávat na mobilní telefon. Často dochází i k natáčení policistů při silničních kontrolách. Je to ale legální? Ano je, policisté toto musí tolerovat, potvrzuje to dokonce sama policie, viz. video. Podívejme se, co na pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů osob říká Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ):

Pro pořízení a použití fotografie a rovněž obrazového nebo zvukového záznamu fyzické osoby je třeba rozlišovat trojí zákonem stanovený režim:

1. Pořízení a následné použití jednotlivých fotografií nebo časově omezeného obrazového nebo zvukového záznamu projevu fyzické osoby (skupiny osob) – jednání, schůze, další akce:

a) Svolení fyzické osoby podle § 12 odst. 1 občanského zákoníku;
b) Bez svolení fyzické osoby podle § 12 odst. 2 občanského zákoníku k účelům úředním na základě zákona
c) Bez svolení fyzické osoby podle § 12 odst. 3 občanského zákoníku pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství.

2. Systematicky prováděné operace s fotografiemi nebo obrazovými a zvukovými záznamy projevů fyzických osob v datových souborech nebo systematické monitorování prostoru kamerovým systémem se shromažďováním údajů o osobách do tohoto prostoru vstupujících, za účelem rozlišení podoby fyzické osoby od ostatních subjektů údajů, aniž by byl stanoven účel zpracovávat rovněž údaje citlivé:

a) Souhlas subjektu údajů podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů;
b) Zpracování bez souhlasu subjektu údajů podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů stanovené zvláštním zákonem;
c) Zpracování bez souhlasu subjektu údajů podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

3. Systematicky prováděné operace s fotografiemi nebo jinými záznamy projevů fyzických osob v datových souborech nebo systematické monitorování prostoru kamerovým systémem se shromažďováním údajů o osobách do tohoto prostoru vstupujících za účelem zpracování citlivých údajů na základě informací na fotografii nebo záznamu uložených:

a) Výslovný souhlas subjektu údajů podle § 9 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů;
b) Zpracování bez výslovného souhlasu podle § 9 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, jeli to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů nebo jiné osoby nebo odvrácení bezprostředního závažného nebezpečí hrozícího jejich majetku, pokud není možno jeho souhlas získat zejména z důvodů fyzické, duševní či právní nezpůsobilosti, v případě, že je nezvěstný nebo z jiných podobných důvodů. Správce musí ukončit zpracování údajů, jakmile pominou uvedené důvody, a údaje musí zlikvidovat, ledaže by subjekt údajů dal k dalšímu zpracování souhlas;
c) Zpracování bez výslovného souhlasu subjektu údajů podle § 9 písm. i) zákona o ochraně osobních údajů a podle zvláštních zákonů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů a pátrání po osobách.

Podívejme se na zmiňovaný Občanský zákoník, konkrétně na § 12:

(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.
(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

Videa k tomuto tématu…

Video: Pomáhat a chránit

Nahlásit nefunkční video

Video Pomáhat a chránit – reakce televize Nova

Nahlásit nefunkční video

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *