Lexikon práv pacientů

Víte o tom, že můžete na požádaní nahlížet do své zdravotní dokumentace a kdykoliv změnit lékaře? Hodně pacientů ani netuší, na co všechno mají nárok. Přinášíme vám malý přehled vašich práv.

Volba lékaře
Každý pacient si může svobodně vybrat svého lékaře a nemocnici (při výběru nemocnice však záleží na tom, zda má pracoviště vybrané pacientem volnou kapacitu) a bez udání důvodů je také změnit (v nemocnici už ovšem volný výběr lékaře není). Kromě toho máte právo bez odůvodnění ukončit léčbu (pouze pokud to umožňuje zákon, vyjímku tvoří například infekční a některé psychické choroby) a vyžádat si vyjádření k výběru léčby od dalšího lékaře. Pokud se pacient rozhodne (pouze v souladu se zákonem) ukončit léčbu, musí být informován o zdravotních rizicích.

Nahlížení do dokumentů
Jako pacient máte právo nahlížet do své zdravotní dokumentace u lékaře i v nemocnici a na vlastní náklady si je můžete okopírovat. Lékaři mají povinnost zaznamenávat všechny důležité termíny a výsledky vyšetření.

Výběr léků
U léků na lékařský předpis můžete lékaře požádat o alternativní příápravek, který je bez doplatku. Tuto variantu by vám měl automaticky lékař nabídnout.

lékař

Prohlášení pacienta
Lékařský etický kodex zavazuje každého lékaře využít veškeré dostupné prostředky na záchranu života nebo jeho prodloužení. Po nehodě nebo těžkém onemocnění se však může stát, že člověk není schopen se z vlastní vůle rozhodnout, kam až může léčení zajít. Pro takové případy si může předem připravit prohlášení, ve kterém dává nebo odpírá souhlas s lékařskými úkony. U nás zatím nejle odmítnout oživování či napojení na přístroje a odmítnutí léčení je omezené zákonem.

Odškodnění
Pacienti mají právo požadovat náhradu škody, pokud v léčbě prokazatelně došlo k chybě. Přesto vám nedoporučujeme obracet se hned na soud. V takových případech totiž poškozeným pacientům často bezplatně poradí jejich zdravotní pojišťovna. O řešení problémů můžete požádat také lékařskou nebo stomatologickou komoru.

Samostatné rozhodnutí
Lékaři mají povinnost informovat pacienta o jeho nemoci a o všech možnostech léčby. Jako pacient a pak můžete rozhodnout, jaký druh a jaký rozsah terapie si zvolíte. Pacient má právo na podrobné a srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandartnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas je podmínkou k zahájení výzkumu. Pacient může kdykoliv, bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o rizicích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *