KSČM není pro omezení poslanecké imunity

Předseda Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip radikálně odmítá omezení parlamentní imunity. Všichni víme, že imunita zaručuje beztrestnost poslanců. A to se evidentně Filipovi líbí, viz. video. Imunitu poslanců a senátorů upravuje Ústava České republiky:

Článek 27
(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.
(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory jejímž je členem.
(3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak.
(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.
(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.

On totiž Flip moc dobře ví, že komunisté porušují zákony kde se dá. Komunisté dlouhodobě zpochybňují počty obětí zločinných komunistických režimů, veřejně obdivují masové vrahy (Lenin, Stalin…), obdivují/propagují současné totalitní režimy (KLDR, Čína, Kuba…), propagují komunistické zločinecké organizace – KSČ, StB, běžně používají symboly spjaté s komunistickou totalitou, atd. Komunisté standartně poruší tyto zákony: § 400 GENOCIDUM, § 401 ÚTOK PROTI LIDSKOSTI, § 402 APARTHEID a diskriminace skupiny lidí, § 403 ZALOŽENÍ, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, § 404 PROJEV sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, atd.

Paradoxní je Filipovo tvrzení, že komunisté nemohou prezentovat své názory. To je velká lež! Podívejme se na nedávné vystoupení komunistické poslankyně Marty Semelové v České televizi. Semelová v pořadu Hyde Park obhajovala sovětskou okupaci v roce 1968, komunistického zločince Biľaka, řekla, že doznání Milady Horákové nebylo vynucené, atd. Komunisté všude říkají své názory, a to zcela beztrestně! Ještě, že názory vždy nejsou fakta 🙂

Video: Vojtěch Filip odmítá omezení poslanecké imunity

Nahlásit nefunkční video

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *