Komunismus nikdy nikde nebyl. Je to tak?

Současní komunisté z Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) tvrdí, že komunismus nikdy nikde nebyl, a ani v současnosti nikde není. To co bylo v Československu před listopadem 89, to byl socialismus. To, co bylo v Kambodži (Rudí Khmerové), to byl socialismus. Komunismus prý není ani v současné Číně, Severní Koreji…

Co je to komunismus?

Komunismus odmítá třídní rozdíly mezi lidmi. Podstatou komunismu je minimalizovat rozdíly mezi jednotlivými třídami, a postupně zcela eliminovat tyto rozdíly. Součástí komunismu je společné vlastnictví výrobních prostředků. Komunismus je zkrátka stav, kdy se VŠICHNI budou mít dobře 🙂 A to je sakra nesmysl, utopie. Komunismus nelze lidmi zrealizovat! Komunismus je jako pohádka pro děti.

Komunismus a KSČM

Pokud se podíváme do program KSČM, tak se tam dočtete, že program KSČM vychází z marxistické teorie. Co je marxistická teorie? To je marxismus. Maxistická teorie hlásá přeměny reálných poměrů ve společnosti, především změnou vlastnických vztahů pomocí revolučně vedeného třídního boje, cílem je dovést proletariát k revoluci nastolující beztřídní společnost, osvobozujícího člověka od společenského útlaku a rozvíjející jeho schopnosti a síly. O třídím boji píše Karl Marx a Friedrich Engels v Komunistickém manifestu. Marxistická teorie je tedy taková teorie, kdy se všichni budou mít dobře, kdy je nutná revoluce a změna vlastnických vztahů. To je ale přeci nesmysl. Dokonalost neexistuje. Svět je nedokonalý, protože člověk je nedokonalý.

komunismus

Komunismus nebo jiný název

Dobře, komunismus nikdy nikde nebyl a není. Komunismus totiž nelze zrealizovat. Nikdy nikým. Co ale bylo a je: komunistické režimy, komunistická diktatura, komunistická totalita, komunistické násilí, atd. Komunistický režim byl v Československu (země byla vedena Komunistickou stranou Československa, jejíž ideologie je komunismus, marxismus-leninismus, stalinismus), komunistický režim byl v Kambodži (země byla vedena Komunistická strana Kambodži, která praktikovala agrárního komunismus), komunistický režim je v Číně (země je vedena Komunistickou stranou Číny), komunistický režim je v Severní koreji (země je vedena Korejská strana práce, jejíž ideologie je komunismus, stalinismus, čučche).

Závěrem

Komunisté jsou velcí demagogové a lháři. Komunisté tvrdí, že samotný komunismus zlo není. Já tvrdí, že všechno nesmyslné a utopistické, zlo je. Pokud někdo nechce nazvat samotný komunismus zlem, tak cestu ke komunismu musí, protože to je prokazatelné zlo. Každý komunistický režim vždy v minulosti skončil totalitou a krvavou lázní. Současné komunistické režimy jsou zločinné. Komunismus je podvod! Jděte někam s komunismem…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *