Jak se mělo postupovat po listopadu 1989?

V tomto článku jsem se chtěl vrátit do roku 1989, kdy naše země zavrhla totalitní vládu komunismu a nastala demokracie.

V letech 1988 – 1989 padal ve světě jeden komunistický režim za druhým a Moskva tenkrát dala pokyny k tomu, aby se každá rezidentura (stínové firmy na Západě) privatizovala a zůstala v novém režimu. Až se uvidí co bude, opět oživnou. K oživnutí došlo velmi brzy, ale ve formě mafie. V Československu otevřel vrátka ruské mafii nejeden komunistický zločinec. Po revoluci do Československa přijela banda ostrých hochů ze Sovětského svazu. Systém tenkrát bohužel umožnil plnou funkci ruské mafie. Řada komunistických zločinců měla kontakty do Sovětského svazu. To šlo využít k jejich podnikání (obohacení). Zároveň ale s těmito kontakty přicházela do Československa ruskojazyčná mafie. Tak došlo k ekonomické moci bývalími komunisty a estébáky. Bohužel řada těchto lidí přenesla svou nemorálnost i do svého podnikání. Mnoho bývalých komunistických pohlavářů a členů Státní bezpečnosti (StB) začala hned po listopadu 1989 podnikat. Vždyť každý estébák dostával odstupné 50-70 tisíc korun. A to byla v té době velmi významná částka (za to se dala zakoupit nemovitost).

Jak se mělo postupovat po listopadu 1989?

Po 2.světové válce následoval norimberský proces, v němž dostal každý nacistický pohlavář spravedlivý trest. Ostatním nacistům bylo zakázáno zastávat určité funkce, apod. Po studené válce však v Československu nebyl žádný komunistický pohlavář odsouzen. A to, že v Československu celá desetiletí válka probíhala, o tom není pochyb – stát bojoval proti občanům (žalářoval je, zabíjel…). Po listopadu 1989 nebyl jediný komunistický zločinec odsouzen, a to byla velká chyba. Žádný komunistický zločinec nikam nezmizel, komunistický zločinec se přižpůsobil novým poměrům – vstoupil do politických stran, začal podnikat… Ve všech politických stranách v České epublice jsou komunističtí zločinci. Nejvíce jich je samozřejmě v Komunistické straně Čech a Moravy (KSČM), která převzala veškerou členkou základnou zločinné Komunistické strany Československa (KSČ). Proč je KSČ zločinná? KSČ napáchala mnoho nelidských zločinů, ale především to říká zákon č. 198/1993 Sb.: „Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.“

Po listopadu 1989 došlo k dohodě s komunisty, a to byla velká chyba! S ďáblem nelze smlouvat! Komunismus bylo a bude zlo. Po listopadu 1989 měl každý komunistický pohlavář postaven před soud a členům KČM měl být dán zákat angažovat se v politice apod. Velkou tragédií bylo, že celá řada komunististů zůstala v nové vládě (Vladimír Dlouhý, Valtr Komárek…). Za neskutečné považuji, že se komunista Richard Sacher stal ministrem vnitra. Sacher byl též prokazatelný spolupracovník teroristické organizace StB. Skandální bylo, když se předsedou vlády stal komunista Marián Čalfa. Ministrem obrany se stal generál Miroslav Vacek, který podle  dokumentů chtěl vykonat masovou vraždu – při shromáždění na Letenské pláni plánoval přelet nadzvukových letounů, což by byl masakr.

Po listopadu 1989 se mělo postupovat tvrdě a nekompromisně… Každý soudce, který se angažoval v politickém procesu, měl být postaven před soud, každý člen KSČ by se nesměl angažovat v politice… Ale především měla být zločinecká KSČ zakázána. Není přeci možné, aby politická strana, která zachovává komunistické principy, pokračovala ve své činnosti. Současní komunisté (KSČM a KSČ) hlásají:  diktaturu proletariátu, třídní boj, revoluční překonání kapitalismu a nastolení socialismu… Taková strana nemá v demokracii co pohledávat. To, že nebyla KSČ hned v roce 1990 zakázána, považuji za fatální a nenapravitelnou chybu.

Po listopadu 1989 bylo neskutečným způsobem pošlapáno právo. Nastalo to, že stále platilo komunistické právo – mladá demkracie převzala všechny komunistické normy – trestní zákoník, trestní řád… Ve jménu svobody se nastolila anarchie.

V roce 1993 vznikl zákon č. 198/1993 Sb. který sice říká, že komunistický režim je zločinný. Ale velká chyba byla, že tento zákon neměl žádné sankce, takže podle tohoto zákona nemohl být nikdo potrestán. Tento zákon měl vyvodit i právní důsledky pro všechny členy KSČ. Netvrdím, že každy člen KSČ by měl být uvězněn, ale bylo potřeba pojmenovat vinu. Mnoho členů KSČ páchalo zločiny, a ty bylo potřeba po revoluci pojmenovat. K tomu ale nebyla politická vůle. Proč nebyla politická vůle? Protože byl nejeden komunista byl ve vládě!

Svůj díl odpovědnosti nese prezident i Václav Havel, který vždy trval na tom, že je potřeba postupovat maximálně demokraticky. To způsobilo až tu přílišnou sametovost. Z mého pohledu je Václav Havel symbol demokracie, nicméně jeho velká humánnost má za následek současný stav. Havel byl prostě až moc hodný.

Je potřeba si uvědomit, že kapitalismus v České republice, je takový divoký kapitalismus. Sociální nespokojenost, která sílí, zákonitě povede k sociálním bouřím a restauraci komunismu. Takže vláda by měla v současnosti okamžitě přistoupit k jiné sociální politice, jinak to nedopadne dobře.

Jak se mělo podle vás postupovat po listopadu 1989?

Jeden komentář u “Jak se mělo postupovat po listopadu 1989?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *