Bible MP3 ke stažení zdarma

Sháníte Bibli v MP3 ke stažení zdarma? Stahujte zde! Zde máme Bibli online ke stažení zdarma.

Bible PDF ke stažení zdarma (11 MB) – http://www.uloz.to/xX9vKQh/bible-stary-a-novy-zakon-pdf

Bible MP3 ke stažení zdarmahttp://www.m-bible.cz/. Obsahuje: Evangelium podle Matouše, Evangelium podle Marka, Evangelium podle Lukáše, Evangelium podle Jana, Skutky apoštolů, Pavlův list Římanům, 1. Pavlův list Korintským, 2. Pavlův list Korintským, Pavlův list Galatským, Pavlův list Efeským, Pavlův list Filipským, Pavlův list Koloským, 1. Pavlův list Tesalonickým, 2. Pavlův list Tesalonickým, 1. Pavlův list Timoteovi , 2. Pavlův list Timoteovi, Pavlův list Titovi, Pavlův list Filemonovi, List Židům, List Jakubův, 1. List Petrův, 2. List Petrův, 1. List Janův, 2. List Janův, 3. List Janův, List Judův, Janovo zjevení.

Bible MP3 ke stažení zdarma (565 MB, nový zákon, jiná než předchozí) – http://uloz.to/xR6WxP6/bible-mp3-cesky-zip. Obsahuje: 1. Korintským, 1. Timoteovi, 2. Timoteovi, Filemonovi, Galatským, Koloským, Marek, Skutky, Židům, 1. List Tesalonickým, 2. List Tesalonickým, Efezským, Filipským, Jan, Lukáš, Římanům, Titovi.

Čtená Bible, 5 CD (MP3, 87 MB, z roku 1994) – http://uloz.to/xR6WxP6/bible-mp3-cesky-zip. Obsahuje:

CD 1 :
01 Stvoreni
02 Zahrada Ede
03 Kain a Abel
04 Noe a jeho archa
05 Potopa
06 Babylonska vez
07 Abramova putovani
08 Abram, Saraj a Hagar
09 Sodoma a Gomora
10 Abrahamovi dva synove
11 Obetovani Izaka
12 Izak a Rebeka
13 Ezau a Jakob
14 Jakob a Rachel
15 Jakob se zeni
16 Jakobuv navrat
17 Josefovy sny
18 Josef v otroctvi
19 Faraonovy sny
20 Josef nejvyssim spravcem
21 Benjamin a stribrny pohar
CD 2 :
01 Mojzis v rakosi
02 Mojzis je povolan Bohem
03 Mojzis varuje faraona
04 Egyptske rany
05 Desata rana
06 Prechod pres rakosove more
07 Buh ochranuje Izraelce
08 Mojzis dostava Bozi zakony
09 Zlate tele
10 Zaslibena zeme
11 Rachab a zvedove
12 Bitva o Jericho
13 Samson a lev
14 Samson a Delila
15 Samson v chramu
16 Samuel je povolan slouzit Bohu
17 Ukoristeni schrany
18 Saul, prvni kral Izraelcu
19 Sauluv pad
20 Buh si vyvoluje Davida
CD 3 :
01 David a Golias
02 Saul se obraci proti Davidovi
03 Psanec David
04 Saulova smrt
05 Ať zije kral
06 David a Bat-Seba
07 Moudrost krale Salamouna
08 Salamounuv chram
09 Elijas v pousti
10 Izraelci se obraceji proti Boh
11 Elijasova posledni cesta
12 Elisa a Naaman
13 Prorok Izajas
14 Josijas a svitek zakona
15 Jeremjas a hrncirsky kruh
16 Izraelci v zajeti
17 Zlata socha
18 Belsasarova hostina
19 Daniel v jame lvove
20 Obnova Jeruzalema
21 Jonas a velka ryba
22 Uvod ke knize zalmu
23 Zalm c. 8
24 Zalm c. 23
25 Zalm c. 121
CD 4 :
01 Andel se zjevuje Marii
02 Jezisovo narozeni
03 Navsteva pastyru
04 V chramu
05 Mudrci
06 Utek do Egypta
07 Jezis je nalezen v chramu
08 Jan krti jezise
09 Pokuseni na pousti
10 Jezis povolava sve ucedniky
11 Svatba v kane Galilejske
12 Kazani na hore
13 Uzdraveni nemocnych
14 Jezis tisi bouri
15 Rozsevac
16 Smrt Jana Krtitele
17 Nasyceni peti tisicu
18 Jezis kraci po vode
19 Promeneni
20 Marie, Marta a Lazar
21 Nemilosrdny sluzebnik
22 Lazar a bohac
23 Jezis a deti
24 Bohaty mladik
25 Delnici na vinici
26 Svatebni hostina
27 Podobenstvi o hrivnach
28 Jezis vjizdi do Jeruzalema
29 Jezis a prodavaci v chramu
30 Jidas umlouva zrazeni Jezise
CD 5 :
01 Posledni vecere
02 Zahrada Getsemane
03 Petrovo zapreni
04 Jezis pred Sanhedrinem
05 Jezis pred pilatem
06 Ukrizovani
07 Vzkriseni
08 Na ceste do Emaus
09 Nanebevstoupeni
10 Ohnive jazyky
11 Petr uzdravuje
12 Stepanova smrt
13 Saulova cesta do Damasku
14 Petr a Kornelius
15 Petr ve vezeni
16 Pavlovy prihody
17 Pavel je zatcen
18 Pavlova cesta do Rima
19 Pavlovy listy
20 Kniha zjeveni

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *