Veřejné zakázky, výběrová řízení a korupce?

Pokud chce například město či obec postavit nějakou stavbu, vykonat nějakou službu, tak vypíše výběrové řízeníveřejnou zakázku, kam se mohou přihlašovat firmy a podnikatelé. Poté toto město či obec vybere nejvhodnější nabídku, zpravidla s nejnižší cenou, ale relevantní jsou samozřejmě také další prvky, především odborná způsobilost, praxe, reference atp.

Veřejné zakázky slouží k tomu, aby byla vybrána kvalifikovaná, odborně způsobilá, levná firma nebo instituce, tedy alespoň podle mého názoru. Pokud si v osobním životě vybírám např. poskytovatele připojení k internetu, tak postupuji obdobně.

Je normální, že státní veřejnou zakázku vyhraje firma, která nabídne vyšší cenu, než ostatní účastníci řízení (další firmy)? A která mimochodem vznikla později než všechny další účatníci řízení – firmy (má kratší praxi v oboru). Zde chci ještě podotknout, že u ostatních firem (minimálně dvě) došlo k doložení odborné způsobilosti, byla prokázána dlouholetá praxe, reference, atd. Jedna firma nabídla podstatně nižší cenu, než firma, která výběrové řízení vyhrála. Osobně toto za normální rozhodně nepovažuji! Kladu si tedy logicky otázku, zda v tom není korupce nebo kamarádíčkování?

Jsem zklamán z toho, že jisté město v Česku, Středočeském kraji, nechce uspořit minimálně 150.000 Kč ročně. Pokud vezmu v úvahu, že je tato zakázka minimálně na několik let, tak by toto město ušetřilo např. za tři roky minimálně 450.000 Kč, za pět let by to bylo již 750.000 Kč. Za tyto peníze by mohlo město např. postavit dětské hřiště, či dokonce několik dětských hřišť, nebo něco jiného – užitečného.

Pokud vycházím z tohoto příkladu, tak předpokládám, že města mají dostatek peněz, ba dokonce nadbytek, když je mohou takto rozhazovat…

Asi už nikdy se nezúčastním výběrového řízení státní zakázky 🙁 Jsem totiž příliš znechucen!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *