No Image

Viditelné hříchy katolické církve

1. Modlářství, modloslužba Modlářství – modloslužba je velký hřích katolické církve. Pokud si člověk vytváří modly a klaní se jim, např. papeži, Panně Marii, různým svatým, tak to je hřích! Bible o tomto mluví jasně, a hned na několika místech:...
číst více