No Image

Svaz mladých komunistů Československa a jejich fantismus

Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ) je občanské sdružení mladých komunistů, kteří chtějí dosáhnout socialismu jako prvního stupně komunistické společnosti. Vzpomeňme, když tato banda extremistů oslavovala smrt exprezidenta Václava Havla: Zemřel Václav Havel, sluha USA, NATO, sudetských Němců a Izraele. Zemřel.....
číst více
No Image

Fanatičtí komunisté na 1.máji v roce 1990

V Československu proběhla v listopadu 1989 Sametová revoluce a zločinný totalitní komunistický režim se zhroutil. Jednoduše proto, že už neměl co říct, byl málo radikální a samozřejmě svůj nese i Gorbačovova perestrojka. I po listopadu 19...
číst více
No Image

Fanatičtí komunisté u hrobu Gottwalda-video

Klement Gottwald byl po převzetí moci komunisty, v roce 1948, zvolen prezidentem Československa. V době jeho hrůzovlády, docházelo k systematickému vyvražďování obyvatelstva, v podobě vykonstruovaných politických procesů. Za jeho vlády teroru ...
číst více