TopInternet – výhružky a stažení článku

Věc: výzva ke stažení poškozujícího obsahu Vámi provozovaných internetových stránek.

Vážení,
jako provozovatelé internetového obsahu na adrese: https://czblog.cz/
a těchto stránkách zveřejňujete údaje o mé osobě a obchodních společnostech, ve kterých jsem statutárním orgánem a to zejména na adresách: https://czblog.cz/rejstrikfirem-cz-topinternet-s-r-o-podvodnici-a-vyderaci/

Z právního hlediska je irelevantní, zda jste tento obsah přejali z jiných internetových stránek, či na tyto stránky odkazujete nebo zda jste autory nebo spoluautory uvedeného obsahu. Tímto Vám oznamuji, že zveřejňování tohoto zjevně poškozujícího, zkresleného a nepravdivého obsahu považuji za protiprávní a proto Vás vyzývám, abyste neprodleně ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne obdržení této výzvy uvedený obsah z www stránek, kterých jste provozovatelé, odstranili.

V případě, že z Vaší strany k odstranění uvedeného obsahu ve stanovené lhůtě nedojde, Vám oznamuji, že Vaše jednání budu považovat za ztotožnění se a souhlas s uvedeným obsahem a tím i k naplnění skutkových podstat trestných činů ve smyslu ust. § 181, odst. 1), § 184, odst. 2) trestního zákona a neprodleně zahájím právní kroky s touto skutečností související.

Dále Vás upozorňuji, že každý má právní povinnost mimo jiné zabránit páchání trestného činu, pokud se tak děje. V případě, že tak neučiní, může být jeho jednání posuzováno např. i jako podílení se na trestném činu či nepřekažení trestného činu. V některých případech již informace zveřejňované o mé osobě a společnostech uvedeného charakteru nabývají a došlo již i k opakovaným případům cyberšikany vůči mé osobě s výhružkami fyzickou likvidací, zničením, likvidací pracovního i osobního života a to ze strany jedince, který je hlavním propagátorem této poškozující kampaně vůči mé osobě.

Upozorňuji Vás dále na skutečnost, že informace, které obsahují odkazy, které na svých www stránkách zveřejňujete, jsou informacemi neověřenými, nepravdivými, poškozujícími, zkreslenými a zcela ignorujícími základní pravidla hospodářské soutěže i dobrých mravů. Řada zveřejňovaných informací v uvedených článcích dále naplňují podstatu ust. § 4, pism. a), zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v této věci budu taktéž v případě ignorace této výzvy z Vaší strany zvažovat právní kroky ve smyslu ust. § 44 uvedeného zákona.

Oznamuji Vám, že klienti společnosti TopInternet s.r.o. podávají výpovědi objednaných služeb s tím, že odkazují na obsah Vaší internetové prezentace, který je důvodem podání výpovědi. Tím Vaše společnost dle mého názoru způsobuje společnosti TopInternet s.r.o. škodu, která bude vyčíslena a uplatněna soudní cestou, pokud nedojde k odstranění shora uvedeného obsahu v požadovaném termínu.

Dále Vás upozorňuji, že obvinění a tvrzení zveřejněná na Vašich internetových stránkách vůči mé osobě a společnosti TopInternet s.r.o. šetřila Policie ČR a věc odložila s tím, že ze strany mnou řízené společnosti ani mé osoby nedošlo k porušení zákona. PČR spolu se soudy ČR jsou jediné kompetentní orgány, které mohou ve věci rozhodnout. S ohledem na tuto skutečnost v případě, že obsah shora uvedených stránek nebude odstraněn v požadované lhůtě, budu ponechání tohoto obsahu považovat za souhlas s obsahem daných stránek a tedy za podílení se na shora uvedebé trestné činnosti. Dále Vám oznamuji, že pokud nedojde k odstranění tohoto obsahu v požadované lhůtě, bude ve věci na Vaši společnost podáno trestní oznámení a současně i žaloba na náhradu způsobené škody.

Žádám o zprávu o odstranění shora uvedených stránek bezprostředně po odstranění tohoto obsahu.

S pozdravem

V Praze dne 28. září 2015

Michal Malý
maly@telegram.cz
support@topinternet.cz

jednatel společnosti
TopInternet s.r.o.
IČ: 27872408
se sídlem:
Jaurisova 515/4
PSČ: 140 00 Praha 4

Jeden komentář u “TopInternet – výhružky a stažení článku

  1. Mám také negativní zkušenost s touto firmou.Poslali za 4 roky fakturu,dávno po písemné doporučené výpovědi s výhrůžkou sankcí.Navíc mají i ve smlouvě špatné IČO na jmenovce z Prahy a vrcholem všeho bylo, že mě poslali i jeho fakturu na zaplacení.Myslím,že by měli vědět,že po třech letech si můžou fakturovat sami sobě – prekluze.Účetního Michala Malého by měl zaměstnat Kalousek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *