Odešla Iveta Bartošová do hudebního nebe?

Iveta Bartošová dne 29. dubna 2014 spáchala sebevraždu, což je velmi smutné. Ivety je mi velmi líto. Z médií často slyším, že Iveta odešla do hudebního nebe. To vidím jako velký nesmysl. V hudebním nebi není Barošová, ani sebevrah Karel Svoboda, který se zastřelil v roce 2007. V minulosti byl každý sebevrah pohřben za hřbitovní zdí, v současnosti je opěvován. Svět je zvrácený a řítí se do záhudy, což je koneckonců dáno…

Iveta Bartošová
Iveta Bartošová

V současném světě není naštěstí sebevražd tolik, jako tomu bylo v minulosti. Např. v období průmyslové revoluce docházelo k velkému počtu sebevražd. V minulosti také docházelo k sebevraždám díky tak rozšířenému celibátu, který nepodloženě nařizuje Římskokatolická církev – nejznámnější satanova sekta.

Sebevražda a Bible

Sebevražda není v Bibli přímo zakázána, ale pro křesťany je to něco nepřijatelného. Podle Bible je sebevražda rouhání se Bohu a je to vražda. Sebevrah se rouhá Bohu, protože pouze Bůh určuje, kdy člověk má zemřít (člověk tuto pravomoc nemá). Člověk, který spáchal sebevraždu, skončí v ohnivém jezeře. Zabít se dokáže každý, ale efektivně bojovat s životem, to dokáže málokdo! Lidský život je dar od Boha, važme si života!

Sebevražda a křesťan

Ano, sebevraždy se týkají i křesťanů. Křesťané jsou více a lstivě zkoušeni satanem, než nevěřící. Osobně jsem přesvědčen o tom (je to pouze můj subjektivní názor!), že ne každý křesťan, který spáchá sebevraždu, skončí v ohnivém jezeře. Bible přeci říká, že člověk, který uvěřil v Krista, získává věčnou jistotu a má život věčný. Sebevražda je hřích, a Ježíš přeci zemřel za naše hříchy…

Bůh je pořád s vámi!

Pokud jste v beznadějné situaci, myslete na to, že Bůh je pořád s vámi. Bible o tom hovoří jasně…
2. Korintským 4,8.9: „Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.“

Mnoho lidí dneska ovládá strach a obavy (z různých důvodů – zráta zaměstnání, dluhy…). Strach je jednoznačně od satana. Neobávejte se, vždyť s Bohem dokážete strach překonat, On vám dodá odvahu…
Izajáš 41,10: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“

Myslete pozitivně. To neříkají pouze různé nahrávky pro rozvoj osobnosti, ale i Bible…
Filipským 4, 8: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *