Konec světa se opět nekonal. Konec světa a Bible

Když jsem psal v lednu 2010 článek Bude v roce 2012 konec světa?, tak jsem si byl téměř jist, že se 21.12.2012, dle Mayského klendáře, žádný konec světa konat nebude. Konec světa má totiž podle Bible vypadat jinak – podstatně destruktivněji…

Konec světa podle Bible

Jak známo, nic hmotného netrvá věčně, tedy ani naše planeta a žití na ní. Bible o tom říká…

Přijde Antikrist a bude 7 let totalitně ovládat celou planetu…

1. list Janův 2,18: „Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.“

Konec světa bude pro lidstvo strašné utrpení…

2. Timoteus 3,1-5: Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.

Na konci světa budou útrpné katastrofy, bída, nemoci, násilí, války…

Matouš 24,6-8: Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.

Před koncem světa bude upadat víra v Boha, hodně křesťanů bude v moci satana, sekty budou ještě silněji učit své démonické nauky, a to včetně Amway…

1. Timoteus 4,1: Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.

Kdy přijde vysvobození – příchod pána Ježíš Krista? To nikdo neví, ale Bible o tom říká…

Matouš 24,27 : Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.

Matouš 24,30-31: Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.

Před příchodem Krista ještě ale satan ukáže, jaký je mistrnný lhář… Uctívat satana bude hafo lidí…

Lukáš 21,8: „Dávejte pozor, abyste se nenechali svést,“ odpověděl. „Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Nechoďte za nimi.

Matouš 24,4-5: Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.

Matouš 24,23-28: Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte.

A pak někdy přije konec světa – Bůh zničí vesmír i naši planetu a stvoří nový vesmír a novou Zemi.

Konec světa:

Až bude bude v celém světě chaos, miliony lidí budou umírat v krutých bolestech na neznámé nemoci, v řadě států světa bude zuřit krutá válka, bezpečnostní složky států nebudou plnit svůj účel, vraždy a znásilnění žen a mužů budou na denním pořádku, oběti satana budou budou hlásat: Já jsem vaše spása a vysvobození,… Pak přijde konec světa. Doufám, že se toho nedožiju!

A teď si myslete něco o bláznech, jsem na to připraven… Jsem člověk, který má na mysli Ježíšova slova: „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.“

5 komentářů u “Konec světa se opět nekonal. Konec světa a Bible

  1. Správně, souhlasím. No rád bych řekl že podle toho co jsem zjistil, a podle toho co vím, a podle pár proroctví vím, že by ses konce světa dožít mohl. Nevím kolik ti je… Ale lidé od 30ti let mají velikou šanci. Řekl bych že víc času nemáme. Do 100 let bude konec podle Bible 100%. Musí být. (Podívej se na dnešní stav světa…)

  2. Dnešní stav světa je hrozný. Pokud se tento stav bude stávajícím tempem zhoršovat, tak je skutečně možné, že už za 100 let bude konec. Ale uvidíme…

  3. No ty mikročipy na ruku nebo na čelo, před kterými Ježíš varoval, že kdo by je vzal, a uctíval světového diktátora co se bude vydávat za boha a i dělat zázraky, tak bude na věky trpět, tak ty ale už prý v USA existují a přesně jak to Ježíš popsal v bibli – Zjevení svatého Jana, že kdo je nebude mít tak nebude moci kupovat ani prodávat, tak se plánují používat místo kreditních karet i občanek,(já to už četl jako reklamu jak to bude praktický) takže během pár let ten antikrist může dostat vládu nad celym světem a už to pojede. Nejspíš ale nebude vládnout déle jak 7 let než Ježíš přijde a porazí ho. greaterthings.com/News/Chip_Implants/

  4. Patrik:

    Nějak takto to skutečně může být (podle Bible). Nemyslím si ale, že to bude během pár let. Nebo spíš doufám, že se toho nedožiju.

  5. Ano, bohužel je to tak… A obávám se že se toho dožiješ. Jak znám ilumináty a tedy celou Ameriku, dávají informace do Sci-fi filmu! A tak jsem na jeden koukal, to bylo rozhodně iluminátský (Ať tam šlo o cokoliv) a říkali tam na takovém tajném setkání, že do roku 2017 by měl být nový světový řád hotový. Vemte si, že jim stačí aby padl dolar. Ostatní už bude hračka…. A pokud vím, už měl padnout, ale protože se plán dostal na veřejnost, nic z toho nebylo ačkoliv se na to připravovali. Dokonce i na třetí světovou válku která již brzo začne. A po třetí světový přijde falešný Kristus který sjednotí svět – a bum jsme v tom. Já jsem poměrně rád že žiju v této době, aspoň si něco taky užiju… Rozhodně jim ale na NWO kašlu. Což znamená že budu mezi prvníma…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *