Kniha Adolf Hitler PROJEVY

V České republice se prodává kniha Adolf Hitler PROJEVY. Jde o doslovné přepisy proslovů nacistického diktátora Adolfa Hitlera. Osobně mám s touto knihou velký problém, její obsah je velmi zavádějící… Je potřeba si totiž uvědomit, že za hitlerovými projevy stojí mj. Joseph Goebbels – nepřekonatelný demagog a mistr manipulace. Byl to právě Goebbels, který stál za propagandou nacistů. A jak víme z historie, mistrnně se mu podařilo zmanipulovat německý národ. Projevy Adolfa Hitlera obsahují lži a mlžení. V mnoha případech ani nevyjadřují jeho myšlenky a plány.

Kniha je velká propagace zrůdné nacistické ideologie, za kterou stojí desítky milionů mrtvých lidí. Jsem přesvědčen o tom, že vydavatel knihy za tím vidí pouze výnosný byznys. Jenže hitlerovská otázka není žádná sranda. Bohužel musím konstatovat, že se tato kniha hodí dnešním příznivcům Hitlera. Například Tomáš Vandas (Vůdce Dělnické strany sociální spravednosti – zkr. DSSS)  se může inspirovat z projevů Hitlera. A to je velmi špatně!

Adolf Hitler PROJEVY

Ukázka z knihy:

„Neměl jsem vůbec chuť zbrojit. Neboť zbrojit – co to znamená? To pohlcuje tolik pracovní síly. Právě já, který pohlížím na práci jako na to nejvíce rozhodující, jsem chtěl nasadit německou pracovní sílu pro jiné plány, a to, moji soukmenovci, myslím se již rozšířilo, že mám dosti významné plány, krásné a velké plány pro svůj národ.“

„Přednosti a hodnoty německého lidu jsou nám známy. Avšak také český lid zasluhuje v celku svých obratných schopností, své pracovitosti, své píle, své lásky k vlastní domácí půdě a k vlastnímu národu naší úcty…“

„Sovětský svaz, který je (…) největším služebníkem Židovstva. Čas zatím potvrdil to, co jsme my, nacionální socialisté, tvrdili po mnoho let; je to opravdu stát, ve kterém byla povražděna všechna nacionální inteligence a zůstalo bezduché, násilím proletarizované podlidství, nad kterým se tyčí obrovská organizace židovských komisařů – což znamená ve skutečnosti otrokářů. Často byly pochybnosti, zda snad v tomto státě přeci jen nezvítězí nacionální tendence. Zapomnělo se přitom pouze, že už vůbec není nositelů uvědomělého nacionálního názoru, že nakonec muž, který se stal přechodně pánem tohoto státu, není ničím jiným než nástrojem v rukou tohoto všemocného Židovstva a že, je-li vidět na jevišti před oponou Stalina, stojí za ním v každém případě Kaganovič a všichni ti Židé, kteří vedou v desetitisícovém rozvětvení tuto obrovskou Říši.“

„Ostatně věřím v jedno: Bůh je. Tento Bůh stvořil národy. Těmto národům dal v zásadě to stejné právo.“

Adolf Hitler

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *