Jsou kamerové systémy legální?

Kamerové systémy jsou dnes doslova na každém rohu, někdy mi už připadá, že žijeme opravdu v policejním státě. To je ale celosvětový problém. Je zde otázka, zda jsou kamerové systémy legální? Tzv. policejní kamerové systémy (Policie ČR, ne Městská nebo Obecní policie) mají vyjímku v zákoně, takže takové kamery nás mohou sledovat nekonečně dlouho, mohou pořizovat záznam, který může být dlouhodobě archivován. Jiná situace je u kamerových systému, které provozuje firma nebo fyzická osoba. Zde je nutno upozornit, že sledovaná osoba musí souhlasit se sledováním kamerou. Postačí vyvěsit cedule „střeženo kamerovým systémem“, nebo ještě lépe je mít písemný souhlas. Nejhorší situace je u kamerových systémů se záznamem. Kamerový systém se záznamem musí především povolit Úřad pro ochranu osobních údajů, protože takový záznam je považován za zpracovávání osobních údajů. Provozovatel kamerového systému se záznamem má zákonnou povinnost  záznam z kamery archivovat pouze na dobu nezbytně nutnou, tj. minuty, hodiny, max. 24 hodin.

Kamery a zákoník práce

Je nepřípusné, aby zaměstnavatel sledoval své zaměstnance za účelem jak pracují, zda plnohodnotně využívají pracovní dobu k pracovním povinnostem. Kamerový systém na pracovišti nesmí narušovat soukromí zaměstnance např. v šatnách, ve sprchách, toaletě. Přípustná je např. ostraha majetku, ale kamery nesmějí být skryté. Ochrana soukromí zaměstnance musí být zaručena!

Instalace kamerové systému musí být vždy opodstatněná, i touto otázkou se může při kontrole zabývat Úřad pro ochranu osobních údajů.

Za porušení povinností provozovatelů kamerových systémů může Úřad pro ochranu osobních údajů ukládat pokuty až do výše několika milionů korun!

Neustále je zde nezodpovězená otázka, zda jsou kamerové systémy legální? Má obecná odpověď je taková, že NEJSOU. Protože Listina základních práv a svobod občanů ČR zaručuje nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost jejího soukromí. Z této skutečnosti vycházím.

Security Camera

2 komentáře u “Jsou kamerové systémy legální?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *