Je DSSS napojena na neonacisty?

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR se objevila studie s názvem České militantní neonacistické hnutí. V této studii se hovoří o zakázané Dělnické straně (DS), Dělnické straně sociální spravedlnosti (DSSS), Dělnické mládeži (DM). DS a DSSS jsou obviňováni ze spojení s neonacisty:

„Již zmiňovaná Dělnická strana (DS) se výrazně zapojila do života militantního neonacistického hnutí v ČR. Přesto ji nelze řadit do neonacistického hnutí od počátku její existence. Z počátku se jednalo o radikální nacionalistickou stranu, která se po řadě neúspěchů ve volebních kláních a neúspěšné spolupráci s nacionálně orientovanými politickými stranami v roce 2007 otevřela neonacistické scéně – ať už se jedná o AN, NO, či Resistance Women Unity.“

„Protipřistěhovaleckou i proticizineckou rétoriku si udržuje i fakticky nástupnická strana DS, a sice Dělnická strana sociální spravedlnosti. Od výše uvedených výroků se představitelé DSSS nedistancovali, právě naopak. A v roce 2010 např. se DSSS profilovala na odporu vůči vietnamské komunitě v Praze – Libuši a dokonce zde bylo uvažováno o zřízení domobrany (Matić 2010: 1). Vyhraněná protipřistěhovalecká rétorika může mobilizovat členy a sympatizanty strany k excesům.“

DSSS a nacismus

Nutno podotknout, že DSSS, dne 20. února 2010, v Programové listině, odsuzuje nacismus:

„Odsuzujeme totalitní ideologie 20. století, zejména nacismus a komunismus.“

„Požadujeme sociální jistoty pro všechny občany. Odmítáme diskriminaci nebo zvýhodňování určitých skupin. Programem DSSS je vytvářet demokratickou společnost na principech sociální spravedlnosti pro všechny občany našeho státu, a to bez rozdílu rasy, věku a pohlaví.“

Jenže je otázka, jaká jsou skutečná fakta. Neodsuzuje DSSS nacismus jen na oko? Nelíbí se mi laciný populismus, DSSS a její Vůdce Tomáš Vandas, tvrdě laciný poplismus propaguje. Proto bych DSSS nikdy nevolil.

Vždyť laciným populismem se dostal k moci největší lhář a manipulátor Adolf Hitler. Chytře oblbnul lid, lži a sliby, a následně si upokojoval vlastní chtíče. A všichni víme, jak to dopadlo…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *