Jak reagovat na jaderný útok?

Chcete vědět, jak reagovat na nečekaný jaderný útok?

Extrémně světlé světlo – více světla, něž jste předtím viděli. Oslnivá světla prvních jaderných explozí v mnoha částech USA by bylo viděno většinou Američanů. Neměli byste se dívat na zdroj tohoto světla a tepla, je zde nebezpečí oslepnutí i z velkých explozí stovky kilometrů daleko za jasného počasí. Dívejte se dolů a směrem od pravděpodobného zdroje a rychle se za něco schovejte, aby vás to ochránilo před tepelným pulzem spalujícího žáru a intenzivního světla. Tepelný pulz dodává žár a světlo po dobu několika sekund – při více než 11 sekundách při síle pozemního výbuchu 1 MT a přibližně 44 sekund při síle pozemního výbuchu 20 MT.

Pokud jste doma a náhle uvidíte oslnivé světlo, tak vyběhněte z místností s okny. Spěchejte to místnosti bez oken nebo do sklepa. Pokud máte kryt blízko domu, který je oddělený, tak neopouštějte nejlepší krytí ve vašem domě a neutíkejte do krytu mimo dům; čekejte okolo 2 minut po zpozorování prvního záblesku a pak se přemístěte do krytu. Pokud jste zrovna venku, tak se schovejte za nejlépe dostupnou překážku.

Jak reagovat na jaderný útok

Je nemožné odhadnout vzdálenost exploze podle světla, takže byste měli zůstat pod ochranou okolo dvou minut. Tlaková vlna se zpočátku pohybuje rychlostí vyšší než je rychlost zvuku. Ale poté, co přetlak klesne na 6,9 kPa, se tlaková vlna a její burácivý zvuk zpomalí a pohybují se jen rychlostí vyšší zhruba o 3% než je normální rychlost zvuku.

Pokud vás během dvou minut nezastihne tlaková vlna nebo zvuk, pak byste měli vědět, že exploze byla okolo 40 kilometrů od vás a nebudete zraněni účinky tlakové vlny, jedině že byste byli zasaženi rozbitými střepy z oken. Po dvou minutách můžete bezpečně opustit krytí ve vašem domě a rychle proveďte přípravy, abyste se vy a vaše rodina dostali do lepšího krytu, mohlo by dojít k dalším výbuchům.

Pokud začne útok, neměli byste se dívat ven z oken nebo stát blízko nich. Za určitých atmosférických podmínek může několika megatunová exploze vysklít okna stovky kilometrů daleko.

Zvuk exploze
Burácivý výbuch počáteční exploze by byl slyšet téměř ve všech částech USA či jiných částech světa. Osoby stovky kilometrů daleko od výbuchu jej mohou slyšet až během několika minut.

Výpadek elektrické energie a komunikace
Pokud zhasnou světla a zjistíte, že mnoho rádií a televizí nefunguje, tak se pokuste pomocí rádia na baterky naladit stanici, která stále ještě vysílá.

Zůstat uvnitř krytu
Po prvních jaderných útocích můžou přijít další – bombardéry. Proto by většina lidí měla zůstat v krytu alespoň 2 nebo 3 dny, i když jsou daleko od potenciálních cílů a i když dozimetr ukazuje, že zde není nebezpečí radioaktivního spadu. Výjimkou je, pokud potřebujete zlepšit kryt nebo se přesunout do lepšího krytu.

Radioaktivní spad by pokryl většinu USA během 12 hodin po masivním útoku. Lidé by se sotva mohli spoléhat na informace ze vzdálených rádiových stanic. Stav počasí jako je rychlost větru může roznést spad na velké vzdálenosti. Pokud nejste nuceni žízní nebo hladem k opuštění krytu, tak se spoléhejte na vlastní dozimetr.

Zdroj: freepub.comehere.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *