Film o konci světa podle biblického proroctví

Filmů o konci světa (posledních časech) bylo natočeno mnoho. Co ale takhle natočit film, který by se pevně držel biblického proroctví? To by byl opravdu zajímavý film, který by určitě zaujal mnoho diváků. Mnoho lidí ani neví, jak budou poslední časy vypadat. Osobně si myslím, že žijeme v posledních časech, mnohé tomu napovídá – časté živelné pohromy, války, posedlost po penězích, exploze okultismu, morální pokleslost atd. V tomto článku jsem chtěl navrhnout, jak by měl vypadat film o konci světa (z pohledu Bible). Takže čtěte…

1. fáze
Terorismus, přírodní katastrofy (zeměstřesení, povodně, tornáda apod.), morální pokleslost. Bible doslová říká, že v posledních časech budou lidé sobečtí, chamtiví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční a bez lásky, pomlouvační, nevázaní, lhostení k dobrému. Bible také říká, že nastane nárůst podvodných náboženských směrů a okultismu (kartářky, vědmy, telekineze, reiky, magie…). To je podle bible začátek bolestí, který musí nastat. Osobně si myslím, že žijeme v této fázi. Podívejme se jak média podporují čarodějnictví a oklutismus, jací jsou dnes lidé…

2. fáze
Světu vládne Antikrist (v Bibli uváděný jako Šelma). Antikrist bude mít totalitní vládou nad celou planetou. Přijde 7 let souznění. Lidstvo řeší velké pohromy a krizové situace. Miliony lidí jsou po smrti díky živelných pohromám a válkám. V této chvili nastane vlna duchovního probuzení, mnoho lidí začne svědčit o Bohu, prosit za reformu církve a volat bezbožné ke Kristu. Lidé budou vyzváni, ať vyznají své hříchy. Síly božího ducha sice sílí, ovšem silí také projevy spitismu a okultismu. Už nejsou jen masivní reklamy na kartářky a vědmy, nastává chvíle, kdy se při spiritistických seancích démonské síly mnohým zjevují v podobě jejich blízkých, kteří jsou už po smrti, anebo jako bibličtí svatí, kteří promlouvají v duchu křesťanství. Přitom ale prezentují lživou démonickou nauku. Mnohé tak satan strhne ke hříchu. V Bibli doslova stojí: Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení.“.
Satanova moc podnítí vlády světa, ať zákonem nařídí křesťanům, jak mají žít. Tyto zákony budou vypadat jako podpora dobra a morálky. Ve skutečnosti to ale bude příprava na to, aby se svět podřídil cizí duchovní mocnosti.

3.fáze
Světová krize zesiluje a svět je naprostém úpadku. Satan spáchá megalomanský podvod… V této kritické chvíli se objeví „pomoc“, kterou by nikdo nečekal – na různých místech světa se začne objevovat „Ježíš“. Na mnoha místech Země se bude objevovat charizmatická osoba, která bude vypadat jako Ježíš. Tato osoba bude konat velké zázraky a citovat věty i Bible. Mnoho křesťanů i bezvěrců uvěří, že je to skutečný Ježíš. Bude to ale jedna z nějvětších satanových lží a manipulkací, protože to bude sám satan skrytý za podobou Krista. V Bibli stojí, že satan dokáže proměnit sám sebe na anděla světla. V Bibli je též prorokováno, že Ježíše uvidí každé oko. Takže je možné, že tato osoba se objeví i v televizi. Satan se tak snaží podvést svět, aby se postavil proti Bohu.

4.fáze
Vládne nábožensky vyhrocená doba a většina duchovních vůdců přijmula satanův podvod a nový náboženský systém, který tento podvodný „spasitel“ učí. Ten, kdo zná Bibli, tak bude vědět, že je to podvod, protože Bible lidi jasně varuje: „Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli i vyvolené“. Příchod Ježíše bude vypadat jinak: „Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ“.
Budou následovat další ničivé pohromy – v oceánech a řekách se voda změní v krev, slunce bude pálit jak ještě nikdy nepálilo… Lidstvo zachvátí děs a panika. Mnozí lidé budou žít na odlehlých místech Země. Skuteční křesťané budou prověřovat svůj vztah s Bohem a pochybovat o mnoha věcech.

5.fáze
Ostrý hlas otřásá nebem a velké zeměstřešení signalizuje, že se blíží příchod Ježíše. Pronásledovaní křesťané vědí, že nastala chvíle, kdy přichází Ježíš s nebeskými anděly. Nastane vytržení vyvolených křesťanů: Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve“. Každý člověk na Zemi bude svědkem této události. Skuteční křesťané budou hledět do nebe, bezbožníci se budou obávat a hledat úkryt před touto úžasnou podívanou. Vyvolení lidé budou vstávat z hrobů, dostanou mladá těla bez náznaků nemoci nebo zmrzačení. Budou proměněni pronásledovaní křesťané. Těla budou stoupat do nebes. Potom už navždy budou s Pánem. Na Zemi budou řádit hurikány, z nebe budou padat obrovské kusy ledu… Démonizace bude na samém vrcholu. Bezbožníci kteří přežijí, budou usmrceni jasem Boží přítomnosti. Po celé planetě budou hromady mrtvol. Země bude zbavena veškerého života (poprvé od stvoření). Na tuto zkázu bude hledět satan a padlý andělé. Satan uvidí výsledky své vzpoury. Satan s démony bude žít ve zničeném světě 1000 let. Budou uvězněni na pusté a tmavé planetě bez života. Všude budou spálená města a hromady kostí. Na Zemi už není nikdo, koho by mohl satan pokoušet a manipulovat. Satan trpí, zato vykoupení se radují se svýmí strážními anděly. Poté je Bůh při svém zjevení pozve, ať se zapojí jako soudci na soudu bezbožníků. Bible o tom říká: Vyvolení se budou podílet spolu s Bohem na soudu bezbožníků. Vykoupení se dozví, proč jsou někteří lidé zachránění a jiní odsouzeni.

6.fáze
Na konci onoho tisíciletí se Ježíš a Vykoupení navrátí na Zemi s novým Jeruzalémem. Satana a bezbožné čeká trest za své hříchy. Ježíš přikáže bezbožným, ať vstanou ze svých hrobů. Bezbožníci všech národů vstanou ve stejném smrtelném těle. Samotný Ježíš přistane na Golgotské hoře, kde byl podle Bible v 1. století ukřižován. Zemětřesení zničí horu a změní jí v rovinu. Na toto místo přistane nový Jeruzalém. Satan naposledy ukáže svou zlost a lstivost, moc dobře ví, že nemá co ztratit. Přikáže lidem ať zničí nebeské město. Lidé popadnou všechny dostupné zbraně a obsadí město. V tu chvíli se nad městem se objeví Kristus, bezbožníci pokleknou a přehraje se jim v jejich paměti každý jejich hřích a každé odmítnutí Krista. Začnou nářky a prosby, ať jim Ježíš odpustí. Jedním hlasem zvolají: Spravedlivé a pravé cesty, jsou tvé cesty, Krále svatý. Lehnou tváří k zemi a budou uctvívat vládce veškerého života. Následně z nebes spadne bez varování oheň a síra, vzbouřenci zemřou, země se rozpustí. Jen uvnitř nového Jeruzaléma bude bezpečno. Každý hříšník bude potrestát podle svých činů.

To netvrdím já, to říká Bible (kniha knih).

7 komentářů u “Film o konci světa podle biblického proroctví

 1. Jo že „Děti budou poslouchat rodiče“ to je typický křesťanský slint. Stejně jako nenávist na základě orientace nenávist na základě rasy, upalování za názory, mučírny. Stejná totalita jak komouši. Dost Křesťanů jsem poznal a je to děs. Samé omílání definic a stanov a atmosféra ? Jak za soudruhů.

  Hlavně že vyškrtli z bible karmu a vegetariánstí. On je za to skutečný bůh potrestá.

 2. HonzaZ:

  Pravděpodobně hovoříš o katolické církvy (KC). To vždy bylo, a pravděpodobně bude, mimořádné zlo. V tom sdružení je mimořádný projev antikrista.

  Věřit v Boha vždy nemusí znamenat chodit do nějaké církve. A už vůbec ne do kostela, kde ve velké většině provozuje KC modlářství.

 3. Ale křesťanství o tom je. A to co píšeš je totalitní názor. To že KSČM and other shit je hnus, to je pravda. Stejně jako katolická církev (zabila víc lidí než komunizmus).

  A tvoje nenívist vůči lidem na základě orientace, nebo že děti budou poslouchat rodiče nebo podporování pravičáků – hnus.

  Já jsem taky věřící. Ale Hindu.

 4. Mimochodem – konec skutečně se poměrně blíží (důchodové spoření je hození peněz do koše)

 5. HonzaZ:

  Pro někoho může být křesťanství zlo, z mého pohledu ne. Nepíšu totalitní názor, je to můj názor na konec světa (můj výklad bible).

  Katolická církev, KSČM, důchodové spoření. Tam se plně shodneme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *