Pojďme se nyní zkusit podívat, co by se mohlo stát, kdyby distributoři Amway ovládli trh tak, jak to čítají a vnímají ze svých doporučovaných učebnic. Samozřejmě tomu také svým způsobem slepě věří..

Zkusme se tedy zamyslet nad jedním z mnoha důvodů, proč jsou většině distributorů pro smích např. pokladní v hypermarketech a pohrdají nakupováním v obchodních domech jako je třeba Tesco ap. a zkrátka veškerým dosavadním životním stylem naprosté většiny obyvatelstva.

Například v doporučované literatuře od autora Charlese P. Conna Nesmrtelný sen, tak jako v knize Budoucnost network marketingu v Evropě autorské dvojice Paul Dewandre, Corinne Mahieu lze nalézt obsáhlé charakteristiky obchodních trendů, které v budoucnosti zásadním způsobem ovlivní naše nakupovací návyky, a které se stanou pro mnoho lidí podnětem k zahájení vlastní nezávislé podnikatelské činnosti v Amvay.

V mnoha ohledech to připomíná jednání tzv. totalitních náboženských společností, které mají většinou jasnou představu, vizi, o budoucnosti.

Např. Svědkové Jehovovi předpovídají zánik všem lidem, kteří se nestanou jejich členy. Pouze oni, ovšem pod podmínkou konání tzv. polní služby, přežijí atomovou válku (armagedon). Pak vznikne nová země, která se bude podobat rajské zahradě. Lidé nebudou hladovět, nebudou bydlet ve věžácích, vymizí všechny nemoci a tělesné vady atd.

Amwayáci a její sympatizanti, narozdíl od Svědků Jehovových, si budoucnost z pohledu nakupujícího představují následovně:

„Firmy se musí přizpůsobit našim novým požadavkům. Už nechceme pobíhat po obchodech. Ať přijdou za námi! Katalogy, televize, kamarád, který se u nás zastaví – to vše nám umožňuje vybrat si v klidu domova vše, co chceme. Malé obchody už trendům zítřka nestačí. Hledat místo na zaparkování, tahat se s nákupem, pořád dokola po všech obchodech. Velké obchody také nevyhovují zítřejším trendům. Příliš jasné osvětlení, strkání do nákupních vozíků, dlouhé fronty u pokladen, pokladní, které by se mnohem raději bavily spolu než se zákazníky, a které nás ani nepozdraví… Zanedlouho budeme do potravinářských obchodů chodit pouze pro radost, neboť tyto obchody se stanou centrem jiných potěšení. Budou nabízet ruch všedního života, různé hry a ochutnávky nových potravin.”

Ale pozor. Tím, že předpovídají zánik těchto subjektů, se vlastně snaží nalákat do svých řad další dealery.

V případě, že by se to uskutečnilo, vzdali bychom se svého soukromí, nechali bychom si kontrolovat naši spotřebu, nakupovali bychom výhradně to zboží, které nám networker nabídne a uzná sice nejkvalitnějším, ale zato nejdražším.

Jejich tzv. ústní reklama by byla šitá na míru jen a jen mé osobě – distributoři se totiž stanou a stávají psychology s přesnými a úplnými informacemi o našich slabostech, přednostech a zálibách. Stanou se nedílnou součástí našich rodin, budou za nás rozhodovat při výběru zboží ap.

Mělo by to však jednu nevýhodu – vědomě bychom se museli vzdát možnosti svobodné volby.

A to přeci nikdo nechce..

Amway určitě není žádná svoboda ani nezávislost.. Naopak.  Vede k obrovské závislosti a stereotypu..

Dealeři se snaží vniknout nám do našeho soukromí, odhadnout naší povahu tak jak je psáno výše, jsou na to velmi dobře školeni a to jen pro to, aby postupně mohli zkusit ještě tvrdší způsob jak nás polapit do svých sítí a neeticky přesvědčit o tzv. ,,nepřekonatelné“  kvalitě jejich výrobků..

Dealeři dokáží přednést svou ústní reklamu o výrobkách a marketingovém plánu takovým způsobem, že obrovským množstvím informací neeticky zaútočí na naše podvědomí za účelem přesvědčení o jejich pravdě..

Tyto praktiky považuji za morálně zvrhlé a i proto říkám Amvay jedno obrovské NE!!

Autor článku: Pavel