No Image

Odstoupí komunistický zločinec Václav Sloup?

Václav Sloup působil v době komunistické totality v Československu jako politický pracovník (politruk) u útvaru pohraniční stráže a náčelník týlové služby brigády. Sloup byl pochopitelně člen zločinné Komunistické strany Československa (KSČ), která je zákonem č. 198/1993 Sb. označena za zločinnou...
číst více