No Image

Fanatická komunistická manipulace. Už toho bylo dost!

Totalitní režim v Československu, Komunistická strana Československa (KSČ) napáchala mnoho zla, proto byla KSČ oprávněně zákonem č. 198/1993 Sb. uznána za zločinnou a zavrženíhodnou organizaci. Jak známo, v totalitním Československu se trvale porušovala lidská práva, zabavoval se svévolně majetek, dokonce docházelo...
číst více