No Image

Ing. Ivo Toman

Ing. Ivo Toman je majitel firmy TAXUS International, s.r.o., který je disgrafik, a který trpí od dětství Touretteovým syndromem – nevyléčitelnou neuropsychologickou poruchou, která se projevuje tiky (cukání, mrkání…). I přes svůj handicap pan Toman vystudoval vysokou školu a je...
číst více