Osoba blízká – Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod říká (čl. 37 odst. 1): Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

Kdo je osoba blízká?

Občanský zákoník říká (§ 116): Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner1a); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Zákon o přestupcích říká (§ 68 odst. 4): Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.

Z výše uvedeného plyne, že každý má právo odepřít výpověď…. A to v různých situacích a obviněních. Pokud odepřete výpověď s odkazem na Listinu základních práv a svobod, a policista se vás zeptá, proč takto jednáte, tak odpovězte jednoduše: PRO SLEPIČÍ KVOČ  😀 Policistům v žádném případě nepřísluší, dotazovat se na přesné důvody vašeho odmítnutí!

Osoba blízká - Listina základních práv a svobod

Konkrétní případ

Někdo z rodiny, komunity… spáchal na internetu něco nelegálního (nebo je podezření z nelegální činnosti). Resp. policie zjistila (dle ip adresy), ze kterého počítače byla tato činnost byla spáchána. Zde máte právo odepřít policistům výpověď. Pokud se každý z rodiny vymluvý na tzv. osobu blízkou, tak policie asi těžko zjistí, kdo trestnou činnost spáchal. Samotný počítač nebo modem obvinit nemohou.

Pokud jsem už nakousl internetovou kriminalitu, tak si ani nedovedu představit, že by mohl být někdo odsouzen na základě logovacích údajů serveru. Logy serveru je obyčejný textový soubor, který může kdokoliv upravit. V tomto případě policisté sází na to, že se dotyčný sám přizná. Policisté moc dobře vědí, že 90% informací o případu, získají výpovědí zúčastněných.

Osoba blízká a motoristé

Pokud jde o silniční zákon, tak výmluvy na osobu blízkou, skončí od 19. ledna 2013, kdy začne platit novela zákona o silničním provozu. Odpovědnost za provoz vozidla již ponese jeho majitel. Jenže motoristé již nyní přemýšlejí, jak právní úpravu zákona obejít a vyhnout se pokutě. Inu, to jsme my, Češi 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *